sesja

Заголовок Дата публікації
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Dobra - zmiany w budżetach 21 серпня 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - budżet na 2024, rozwój sieci wodociągowej 26 грудня 2023
Sesja Rady Gminy Dobra - dotacje na remont zabytków, zmiany w planach 24 жовтня 2023
Sesja Rady Gminy Dobra - dyskusja nad raportem o stanie gminy, wotum zaufania 26 червня 2023
Sesja Rady Gminy Dobra - i ciąg dalszy rewolucji śmieciowej 27 квітня 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - kasyno gry w Mierzynie, sprawozdania komisji 16 грудня 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - kolejny raz bez funduszu sołeckiego? 29 березня 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - kontrola w SG i placów zabaw, petycja dotycząca odpadów 26 квітня 2023
Sesja Rady Gminy Dobra - kultura Wójt Gminy Dobra... 03 січня 2024
Sesja Rady Gminy Dobra - plany miejscowe dla działek w Buku i Mierzynie 23 лютого 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - podatki na 2023, zmiana planów zagospodarowania 17 вересня 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - skargi na UG Dobra i Wójta, realizacja zadań oświatowych 26 листопада 2023
Sesja Rady Gminy Dobra - skargi na Wójta, fundusz sołecki, placówka wsparcia 27 березня 2023
Sesja Rady Gminy Dobra - skargi na Wójta, zmiany w planach zagospodarowania 20 листопада 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - utrzymanie infrastruktury zaopatrzenia w wodę 24 жовтня 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - wotum zaufania dla Wójt i problemy w Wąwelnicy 13 червня 2022
Sesja Rady Gminy Dobra - wsparcie powiatu przy remontach dróg 18 вересня 2023
Sesja Rady Gminy Dobra - zamknięcie cmentarzy, współpraca z NGO w 2022 20 травня 2023
Sesja Rady Gminy Dobra - zmiana opłaty targowej, skargi na Wójta, petycje 19 лютого 2024
Sesja Rady Gminy: budżet i plan pracy na 2022, podsumowanie pracy w 2021, plany inwestycyjne 22 грудня 2021
Sesja Rady Gminy: nowe ulice w Mierzynie, odpady komunalne - stawki opłat 24 вересня 2020
Zmiana Statutu Gminy Dobra - opozycja uciszana czy podzielona? 27 листопада 2022