Reklama r2m

 

Sesja Rady Gminy Dobra - kasyno gry w Mierzynie, sprawozdania komisji

Sesja Rady Gminy Dobra - kasyno gry w Mierzynie, sprawozdania komisji


W czwartek, 2022-12-22, odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Dobra. Wśród zaplanowanych projektów uchwał są dotyczące zmian budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, a także uchwalenia budżetu gminy na rok 2023.

Intrygującym punktem obrad jest zaopiniowanie przez Radnych potencjalnej lokalizacji kasyna gry w Mierzynie, przy ul. Weleckiej.

 

Początek posiedzenia o godz. 10:00. Odbędzie się ono w formie stacjonarnej w Dobrej przy ul. Granicznej 31, ale można go śledzić przez transmisję on-line.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2022r. przewiduje m.in.

  • rozdysponowanie środków otrzymanych z Urzędu Skarbowego jako zwrot VAT za 2018 r. w kwocie 407 867 zł.
  • zwiększenie środków na eksploatację kanalizacji deszczowej w gminie

 

Projekt uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania (MPZP) dla Mierzyna w obrębie Mierzyn 2 :

Dotyczy sporządzenia MPZP obejmującego obszar kilku działek w przy ul. Spółdzielców jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi wraz z obsługą komunikacyjną. Obecnie istniejące na tym obszarze budynki są planowane do zachowania. Istniejący dla tego terenu plan miejscowy wymaga zmiany w zakresie dostosowania ustaleń wysokości zabudowy do stanu istniejącego.
 

Projekty uchwał w sprawie zamknięcia cmentarza w Dołujach:

Pod głosowanie zostanie przedłożony projekt zamknięcia cmentarza ewangelickiego w Dołujach, co oznacza zaprzestanie pochówków od dnia zamknięcia. Praktycznie na tym cmentarzu nie ma pochówków od wielu lat, ale dopóki nie zostanie formalnie zamknięty - traktowany jest jako czynny. Propozycję zamknięcia cmentarza zaopiniował już Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach.
 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dobra

Obejmuje okres 1 miesiąca - tylko listopad 2022 r. Liczy łącznie 30 stron, opisując działalność Wójta i Wydziałów UG Dobra.

 

Sprawozdanie z działalności Komisji

W czasie sesji Rady Gminy zaplanowano także zapoznanie się z działalnością poszczególnych Komisji Rady Gminy Dobra w roku 2022.

 

Zabiegi o powstanie kasyna gry w Mierzynie

Radni będą głosować także w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Weleckiej 1 w Mierzynie. Zgodnie z ustawą o grach hazardowych firma Provitel Sp. z o.o. z Warszawy wystąpiła do Rady Gminy Dobra z wnioskiem o wydanie pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry w Mierzynie. Jest ona niezbędna dla uzyskania koncesji Ministerstwa Finansów.

O opinię poproszono Radę Sołecką Mierzyna, która negatywnie zaopiniowała wniosek, argumentując to negatywnym wpływem takiej działalności na najmłodszą część społeczności lokalnej. Rada Sołecka sugeruje jednak, aby możliwość prowadzenia takiej działalności poddać pod konsultacje społeczne.
Jednocześnie Rada Sołecka zwraca uwagę limity liczby kasyn, co dla województwa zachodniopomorskiego przekłada się na maksymalnie dwa takie kasyna na całe województwo.

W naszym województwie jest tylko jedno kasyno - w Szczecinie. Gdyby więc doszło do powstania kasyna gry w Mierzynie - byłoby to ostatnie możliwe do uruchomienia kasyno w woj. zachodniopomorskim.

 

Ze szczegółami i projektami uchwał można zapoznać się na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/rada/projekty/2022/227


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s