Reklama r2m

 

Sesja Rady Gminy Dobra - i ciąg dalszy rewolucji śmieciowej

Sesja Rady Gminy Dobra - i ciąg dalszy rewolucji śmieciowej


W czwartek 2022-04-28 odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Dobra. Wśród tematów - drastyczne zmiany w uchwałach "śmieciowych" oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łęgach i Dobrej.

Odpady zmieszane odbierane rzadziej - raz na 2 tygodnie, bo tak wg Wójt Gminy postulowali mieszkańcy.  Ciekawe, czy tak samo, jak mieszkańcy postulowali o lampy solarne...

Ponadto: mniej worków na odpady segregowane, odpady wielkogabarytowe i choinki odbierane spod posesji, brak akcji odbierania z punktów zbiorczych: odpadów wielkogabarytowych, choinek i zużytego sprzętu elektronicznego.

 

Początek posiedzenia o godz. 10:00. Odbędzie się ono w formie stacjonarnej, ale można go śledzić przez transmisję on-line.

W Łęgach zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy części działek nr 63/2, 63/3, 144 i polega na zmianie ich przeznaczenia z terenu lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia na teren upraw rolniczych i drogi publicznej.

W Dobrej zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy przeznaczenia obszaru o powierzchni niecałych 3 ha na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wzdłuż ulicy Granicznej.

 

Zmiany w uchwałach "śmieciowych" obejmują:

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe: nie ma już zbiórki w punkach zbiorczych - raz w roku (w miesiącach kwiecień-maj) będę odbierane spod posesji wg ustalonego harmonogramu.

 • wystawianie choinek i odpadów wielkogabarytowych: można je wystawiać przed nieruchomość nie wcześniej niż dzień przed ich odbiorem, w sposób nieutrudniający ruchu drogowego.

 • zbiórka choinek: już nie trzeba będzie odstawiać choinek do punktów zbiorczych. Choinki w całości będą odbierane sprzed nieruchomości do końca lutego, w terminach odbiorów bioodpadów. Ponadto po rozdrobnieniu można je oddać także w pojemniku na odpady BIO. W sposób ciągły można je oddawać nadal do PSZOK.

 • zużyty i kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny: można oddawać do PSZOK w godzinach jego otwarcia. Nie będzie odbioru spod posesji jak choinek czy odpadów wielkogabarytowych.

 • odbiór BIO-odpadów w pojemnikach: podkreślono, że żaden z rodzajów bioodpadów nie może trafiać do pojemnika z jakimkolwiek opakowaniem.

 • zgłaszanie pojemników na BIOodpady: zrezygnowano z tego obowiązku, a odpowiedni zapis zostaje skreślony.

 • nieodebrane odpady ze względu na ich odmienny charakter: właściciel nieruchomości zobowiązany jest uprzątnąć je i zagospodarować zgodnie z przepisami.

 • rzadziej odbierane odpady zmieszane: zmieszane odpady komunalne mają być odbierane nie raz w tygodniu, ale raz na 2 tygodnie.

 • mniej worków na odpady segregowane:
  • niebieskie na papier: rocznie 24 sztuki zamiast 80;
  • żółte na plastik i metal: rocznie 40 sztuk zamiast 84;
  • w razie potrzeby - będzie można złożyć zapotrzebowanie na dodatkowe worki
 • więcej worków na odpady ze szkła: rocznie 16 worków zamiast 14.

 

Odpady komunalne zmieszane odbierane rzadziej: wg Wójt Gminy Dobra mieszkańcy zgłaszali, że przy obowiązkowej segregacji śmieci, pojemniki na odpady zmieszane były zapełniane w połowie przy odbiorze cotygodniowym. Wójt twierdzi, że mieszkańcy "bardzo często zgłaszają chęć wymiany pojemnika na odpady zmieszane na mniejszy".

W uzasadnieniu zmian czytamy, że mieszkańcy, którzy w wyjątkowych sytuacjach generują większą ilość odpadów mogą zgłosić chęć wymiany swojego pojemnika na większy.

 

Jak widać kolejny raz to mieszkańcy bardzo często optują za pewnymi zmianami. Trudno potem zrozumieć jak to jest, że zmiany te są następnie tak często krytykowane przez... mieszkańców...


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s