Reklama r2m

 

Sesja Rady Gminy Dobra - skargi na Wójta, zmiany w planach zagospodarowania

Sesja Rady Gminy Dobra - skargi na Wójta, zmiany w planach zagospodarowania


W czwartek, 2022-11-24, odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Dobra. Wśród zaplanowanych projektów uchwał są dotyczące zmian budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, zmiany Studium zagospodarowania, skargi na działalność Wójta Gminy Dobra.

Jest także projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra, a także projekt zmiany w Statucie Gminy Dobra ograniczającej czas wypowiedzi radnych.

 

Początek posiedzenia o godz. 10:00. Odbędzie się ono w formie stacjonarnej w Dobrej przy ul. Szczecińskiej 16a, ale można go śledzić przez transmisję on-line.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2022r. przewiduje m.in.

 • wprowadzenie do budżetu zadania przełączenia kanalizacji deszczowej z Osiedla Pod Lipami do ul. Długiej (Mierzyn)
 • zwiększenie środków na roboty dodatkowe przy budowie ul. Przytulnej w Dobrej i ulic Wesoła oraz Zaciszna w Mierzynie
 • zwiększenie środków na modernizację pomieszczeń w Dobrej na potrzeby UG
 • przyznanie środków na montaż panelu szklanych w wiacie przystankowej w Wąwelnicy

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Dobra przewiduje ograniczenie wypowiedzi radnych w czasie Sesji:

 • czas wypowiedzi "ad vocem" nie powinien przekraczać 1 minuty
 • nie udziela się głosu "ad vocem" do wypowiedzi "ad vocem"

Uzasadnieniem wprowadzenia tej zmiany jest usprawnienie prowadzenia obrad Rady Gminy Dobra.

 

Projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Dobra dotyczą:

 • skargi mieszkanki Mierzyna związanej z nieprzyjęciem jej córki do Przedszkola Publicznego Nr 1 w Mierzynie, a ze wskazaniem miejsca w placówce w Rzędzinach
 • skargi mieszkańca Kościna związanej z brakiem działań Wójta w sprawie zalewania drogi gminnej (gruntowej) w Kościnie

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie Gminy uznanie obu skarg za bezzasadne.

 

Projekty uchwał dotyczące miejscowego planu zagospodarowania (MPZP) przestrzennego dotyczą:

 • sporządzenia MPZP obejmującego obszar dwóch działek w Wąwelnicy jako teren dla produkcji i składów
 • sporządzenia MPZP obejmującego obszar kilku działek w Bezrzeczu jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej, usługowej - łącznie planowane jest na tym terenie umiejscowienie 50 budynków
 • sporządzenia MPZP obejmującego obszar jednej działki w Buku jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

Ze szczegółami i projektami uchwał można zapoznać się na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/rada/projekty/2022/220


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s