Reklama r2m

 

Sesja Rady Gminy Dobra - utrzymanie infrastruktury zaopatrzenia w wodę

Sesja Rady Gminy Dobra - utrzymanie infrastruktury zaopatrzenia w wodę


W czwartek, 2022-10-27, odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Dobra. Wśród zaplanowanych projektów uchwał są dotyczące zmian budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, zmiany Studium zagospodarowania, wymiaru godzin pracy nauczycieli czy nabycia nieruchomości.

Jest także projekt uchwały w sprawie bezprzetargowego oddania w dzierżawę infrastruktury zaopatrzenia w wodę w Gminie Dobra - na kolejne 5 lat.

 

Początek posiedzenia o godz. 10:00. Odbędzie się ono w formie stacjonarnej w Dobrej przy ul. Szczecińskiej 16a, ale można go śledzić przez transmisję on-line.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2022r. przewiduje m.in.

  • zwiększenie środków na wymianę urządzeń sterujących w szafach oświetlenia drogowego, co pozwoli to na oszczędność energii elektrycznej do oświetlenia ulic
  • zwiększenie środków na wymianę nawierzchni boiska na terenie rekreacyjnym "Mierzynianka" - po otwarciu postępowania
  • środki na budowę ścieżki rowerowej Buk - przejście graniczne Lubieszyn
  • zwiększenie środków na konserwacje oświetlenia ze źródeł odnawialnych

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę całości infrastruktury systemu zaopatrzenia w wodę, w tym nieruchomości przewiduje oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres kolejnych 5 lat infrastruktury systemu zaopatrzenia w wodę temu samemu eksploatatorowi - czyli Wodociągom Zachodniopomorskim.

Wójt uzasadnia taki krok dobrą współpracą z Wodociągami Zachodniopomorskimi, prawidłowym wykonywaniem powierzonych zadań, a także obecną sytuacją rynkową (brak ludzi do pracy, sytuacja energetyczna, wzrost cen), która nie sprzyja dokonywaniu zmian operatora sieci w sposób zapewniający wysoki poziom obsługi mieszkańców.

 

Projekty uchwał dotyczące miejscowego planu zagospodarowania (MPZP) przestrzennego dotyczą:

  • sporządzenia MPZP obejmującego obszar kilkudziesięciu działek w Kościnie jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną
  • sporządzenia MPZP obejmującego obszar 3,5 ha w Mierzynie w okolicy ulic Ozdobna/Kokosowa jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną
  • sporządzenia MPZP obejmującego obszar 0,55 ha w Mierzynie w okolicy ulic Rolnicza/Milejnijna jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną. Uwagi wniesione do projektu zmiany MPZP zostają odrzucone.
  • sporządzenia MPZP obejmującego obszar kilkunastu działek w Dobrej jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej - z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

 

Ze szczegółami i projektami uchwał można zapoznać się na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/rada/projekty/2022/210


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s