O portalu

Ogólnie o portalu dziennika Mierzyn

Portal dziennika Mierzyn wystartował 10 grudnia 2018 r. w swojej podstawowej, skromnej wersji - jako portal "projektu Mierzyn.PL".

Założeniem jest stworzenie miejsca użytecznego i praktycznego dla mieszkańców Mierzyna a jednocześnie przekazującego jak najwięcej wiedzy o samym Mierzynie - tak codziennej jak i historycznej.

Usługą, która zainicjowała budowę portalu stała się stacja pogodowa "Mierzyn-meteo", raportująca dane on-line do serwisu internetowego. Stacja mierzy dane pogodowe w centralnej części Mierzyna. W miarę rozwoju portalu będą sukcesywnie uruchamiane i rozwijane kolejne usługi, które powinny ułatwić korzystanie z portalu i życie w Mierzynie :)

Korzystanie z portalu nie powoduje żadnych zobowiązań wobec użytkownika, w szczególności finansowych. Na portalu mogą pojawić się elementy reklamowe, których obecność może wspierać utrzymanie i rozwój portalu.

O zmianach na portalu w czasie jego funkcjonowania można przeczytać na blogu portalowym.  Mogą pojawić się regulaminy korzystania z poszczególnych usług, jeśli okaże się to niezbędne.


15 grudnia 2019 r. "portal Mierzyn.PL" przekształcił się w:
"Mierzyn" - niezależny dziennik lokalny
- medium będące zarejestrowanym tytułem prasowym.

Główne źródła informacji na portalu

Informacje na portalu gromadzone są z różnych źródeł. W miarę możliwości informacje są potwierdzane lub autoryzowane, aby były jak najbardziej rzetelne.

Każdorazowo, gdzie to niezbędne czy chociaż możliwe - poszczególne informacje mają podawane swoje źródło pochodzenia.
Nie zawsze jest to możliwe do zrealizowania, a czasami określenie źródła może okazać się nieprecyzyjne. W takiej sytuacji bardzo proszę o przesłanie na adres (lub formularzem kontaktowym) sprostowania, które będzie można uwzględnić.

W ogólnym ujęciu:

[A] logo dla portalu "projektu Mierzyn.PL" ("I love Mierzyn") - udostępnił Pan Jakub Bessarab (obecne logo portalu dziennika Mierzyn jest utworem autorskim Redakcji)

[B] informacje i zdjęcia dotyczące historii Mierzyna (wykorzystanie jako cytaty i podstawa opracowań własnych) - pochodzą z książki: "Mierzyn przez wieki", autor Marek Łuczak, wyd. Zapol Spółka Jawna, Szczecin 2013 - wykorzystane za zgodą autora.

[C] informacje i zdjęcia dotyczące badań archeologicznych na terenie Mierzyna i historii z tym związanej pochodzą z profilu FB "Dolne Nadodrze - nadzory archeologiczne", twórca Marcin Dziewanowski - wykorzystane za zgodą właściciela profilu.

[D] dane statystyczne i demograficzne - pochodzą z informacji Głównego Urzędu Statystycznego [https://stat.gov.pl].

[E] dane geodezyjne i kartograficzne - pochodzą z informacji Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii [http://www.gugik.gov.pl].

[F] szereg danych różnego rodzaju (informacje, dane statystyczne, geodezyjne, inne) - pochodzi z informacji Urzędu Gminy Dobra [https://dobraszczecinska.pl].

[G] dane meteorologiczne bieżące i archiwalne - pochodzą z własnej stacji pogodowej. Dane meteo (bieżące, archiwalne i prognozy) mogą pochodzić też z innych serwisów udostępniających je.

[H] dane dotyczące ochrony środowiska, a zwłaszcza jakości powietrza (bieżące i archiwalne) - pochodzą z własnego czujnika smogu. Dane bieżące, archiwalne i prognozy mogą pochodzić też z innych serwisów udostępniających je.