Reklama r2m

 

Sesja Rady Gminy Dobra - plany miejscowe dla działek w Buku i Mierzynie

Sesja Rady Gminy Dobra - plany miejscowe dla działek w Buku i Mierzynie


W czwartek 2022-02-24 odbędzie się okrągła XXX sesja Rady Gminy Dobra. Początek posiedzenia o godz. 10:00. 

Posiedzenie odbędzie w formie zdalnej. Można go śledzić (transmisja on-line).

W programie poza takimi tematami jak zmiana budżetu Gminy na 2022 rok czy zmiana wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2022 – 2025, znalazły się takie punkty jak:

  • projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników (w Wołczkowie, ul. Lipowa).
  • projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, obręb Buk.
  • projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 1.

 

W Buku opracowanie miejscowego planu dotyczyć ma tylko działki nr 200 i przewiduje przeznaczenie tego miejsca pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.

Dla Mierzyna opracowanie miejscowego planu dotyczyć ma działek 364/236, 364/237, 364/238 - na końcu ul. Wenus. Przedmiotem tego opracowania jest odtworzenie na tym terenie rowu melioracyjnego do niezbędnych parametrów aby umożliwić odprowadzenie wód deszczowych poprzez projektowaną kanalizację deszczową.

Z projektami uchwał na XXX sesję Rady Gminy Dobra można zapoznać się na stronie UG: https://bip.dobraszczecinska.pl/rada/projekty/2022/174.dhtml


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s