Reklama r2m

 

RIO opiniuje wniosek o absolutorium dla Wójt Gminy Dobra

RIO opiniuje wniosek o absolutorium dla Wójt Gminy Dobra


Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Szczecinie podjęła uchwałę dotyczącą wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobra w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobra absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

RIO pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobra, ale zaznaczyć należy, że ocena pozytywna, jaką wydała RIO, odnosi się tylko do formalnej strony przygotowania wniosku - w oparciu o wymagane prawem dokumenty.

RIO ponadto zwróciło uwagę na niejednoznaczność ujęcia kwoty ponad 12 mln zł - w budżecie występuje jako nadwyżka, a w sprawozdaniach budżetowych - jako deficyt.

Zmiany w strukturze UG Dobra - otwarcie nowego Wydziału ds. Podatków

Zmiany w strukturze UG Dobra - otwarcie nowego Wydziału ds. Podatków


W czwartek 1 czerwca odbyło się oficjalne otwarcie Wydziału ds. Podatków w budynku przy ul. Granicznej 24a w Dobrej.

Wydział będzie obsługiwał podatników (osoby fizyczne) podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Godziny pracy i numery telefonów pozostają bez zmian.

Uwaga! Zmiany w szczecińskiej komunikacji miejskiej w piątek 9 czerwca

Uwaga! Zmiany w szczecińskiej komunikacji miejskiej w piątek 9 czerwca


Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie informuje, że w związku z wprowadzeniem w piątek 9 czerwca dnia bez zajęć dydaktycznych w szkołach nastąpią w tym dniu zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Część linii będzie zawieszona, część będzie kursować według rozkładu jazdy jak dla okresu wolnego od nauki w szkołach.

 

Reklama r6s