Reklama r2m

 

Sesja Rady Gminy Dobra - kolejny raz bez funduszu sołeckiego?

Sesja Rady Gminy Dobra - kolejny raz bez funduszu sołeckiego?


W najbliższy czwartek 2022-03-31 odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Dobra. Wśród tematów jest projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Dobra w roku 2023.

To już kolejny raz, gdy Wójt Gminy Dobra proponuje nie wyodrębniać funduszu sołeckiego. Jak to uzasadnia?

 

Początek posiedzenia o godz. 10:00. Odbędzie się ono w formie zdalnej i można go śledzić (transmisja on-line) oglądając przebieg dyskusji także nad tym tematem.

Wójt Gminy w uzasadnieniu pisze, że w czasie spotkania z sołtysami 21 lutego 2022 r. w wyniku dyskusji i głosowania 7 sołtysów na 8 obecnych, oraz sołtysi sołectw: Stolec, Dobra i Buk pisemnie wyrazili negatywną opinię o potrzebie tworzenia funduszu sołeckiego. Jednym z powodów takiej opinii była realizacja zadań dotyczących poszczególnych sołectw w budżecie gminy oraz w ramach budżetu obywatelskiego w każdym roku budżetowym.

Tłumaczenie jest dokładnie takie samo jak rok temu.

 

A co działo się rok temu w tym temacie? 

Radni "opozycyjni" - w szczególności K. Ciurzyńska i P. Malinowski - apelowali także do mieszkańców o wpłynięcie na radnych, aby zagłosowali za wyodrębnieniem funduszu na rok 2022, który jest uznawany za jeden z aspektów społeczeństwa obywatelskiego, pozwalając mieszkańcom na realny wpływ na rozwój miejscowości, w których mieszkają.

Radna K. Ciurzyńska zastanawiała się, czy to obawa przed samodzielnym działaniem sołectw dla swojej lokalnej społeczności [Gmina Dobra - czy ktoś boi się funduszu sołeckiego?]

Radny P. Malinowski przekonywał, że fundusz sołecki daje możliwość pozyskania dodatkowych środków do budżetu gminy (poprzez zwrot ze Skarbu Państwa części poniesionych z tego tytułu wydatków) [Radni niezależni apelują o wyodrębnienie funduszu sołeckiego]

Rok temu głosowanie nad funduszem sołeckim było wyraziste - 10 radnych "opozycyjnych" opowiadało się za wyodrębnieniem funduszu, a 11 radnych popierających Wójta Gminy - opowiedziało się przeciwko funduszowi.


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s