Wiadomości

UG Dobra

Wójt Gminy Dobra - z wotum zaufania i absolutorium


W czwartek, 2020-06-25, odbyła się XVI sesja Rady Gminy Dobra.

W porządku obrad były tak ważne punkty jak:

  • głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Dobra wotum zaufania
  • głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Gminy Dobra wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2019
  • głosowanie nad udzieleniem absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019
Komunikat Radnych Gminy

Komunikat części Radnych Gminy Dobra dotyczący Zastępcy Wójta


Redakcja dziennika Mierzyn otrzymała do publikacji wspólny komunikat prasowy klubów Razem Dla Gminy Dobra, Inicjatywa Dla Gminy Dobra oraz Lokalni zrzeszających 10 radnych Rady Gminy Dobra.

Komunikat odnosi się do osoby Zastępcy Wójta Gminy Dobra i jego przypisywania do określonych partii politycznych mieszkańców gminy uczestniczących w referendum lokalnym.

Flaga Polski

Wybory Prezydenta RP - wytyczne MZ i GIS dotyczące bezpiecznego głosowania

Wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich.

W dużym skrócie: w lokalu wyborczym zachowujemy dystans 2m, zakrywamy usta i nos, możemy korzystać z własnego długopisu, max. 1 osoba na 4m2 powierzchni lokalu.