Wiadomości

Reklama r2m

 

Oferta pracy - stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat w UG Dobra

Oferta pracy - stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat w UG Dobra


UG Dobra ogłosił nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole ds. Podatków i Opłat: stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat - z umową o pracę od 01 stycznia 2023 r. 

Aplikować można do 18 października 2022 r. do godz. 15:00 - tylko osobiście składając dokumenty w siedzibie UG lub przesyłając je drogą pocztową.

GIS: wysoka zawartość estrów w partii ciastek Unicorn wheels

GIS: wysoka zawartość estrów w partii ciastek Unicorn wheels


Główny Inspektor Sanitarny (GIS) poinformował o wycofaniu ze sprzedaży określonej poniżej partii ciastek Unicorn wheels 220 g, marki Aldiva, dostępnych w sieci sklepów TEDi.

Powodem tego jest stwierdzenie wysokiej zawartości estrów 3-monochloropropanodiolu (3-MCPD) oraz estrów glicydowych kwasów tłuszczowych. Spożycie takiego produktu przez dzieci lub niemowlęta jest obarczone ryzykiem dla ich zdrowia.

Ogłoszenie Wójta Gminy Dobra - zmiany w planie miejscowym dla Mierzyna

Ogłoszenie Wójta Gminy Dobra - zmiany w planie miejscowym dla Mierzyna


W piątek, 2022-09-16, ukazało się ogłoszenie Wójta Gminy Dobra o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Mierzyn 1 oraz przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej tego planu

Zmiany dotyczą działek zlokalizowanych w obszarze ulic Wenus/Wiosenna w Mierzynie i podyktowane są potrzebą odtworzenia rowu melioracyjnego.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące tego postępowania - w terminie do 2022-10-07.

 

Reklama r6s