Wiadomości

Kościół w Mierzynie

Parafia Mierzyn - zmiany w godzinach mszy niedzielnych i dozowniki


Z początkiem lipca w Parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Mierzynie nastąpiła zmiana w godzinach odprawiania Mszy Świętych niedzielnych.

Księża przypominają także o rozwiązaniach zastosowanych dla bezpieczeństwa wiernych - pojemnik z płynem do dezynfekcji i bezdotykowy dozownik z wodą święconą.

Radny Paweł Malinowski

Paweł Malinowski zachowuje mandat Radnego Gminy Dobra


Taką decyzję podjął Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 2020-06-26. To pokłosie anonimu, jaki wpłynął do Wojewody w listopadzie 2019 r. od Oburzonych mieszkańców sugerując, że Pan Malinowski prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia Gminy, czego Radnym robić nie wolno.

W tej sprawie bulwersujące jest nie tylko to, że autor(autorzy) pisma nie mieli odwagi podpisać się, ale także fakt, że próbowano jako argumentu użyć "lansowania się pana Malinowskiego za pieniądze gminy" poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych bezpłatnych dla mieszkańców gminy.

Rada Gminy Dobra nie była w stanie wypracować jednolitego stanowiska, aby odpowiedzieć na wniosek Wojewody, wobec czego Wojewoda sam dokonał oceny sprawy i powziął decyzję o braku podstaw do wygaszenia mandatu radnego Pawła Malinowskiego.

Helios

Kino Helios wraca z seansami i nowością - seansami prywatnymi


Po przerwie wynikającej z epidemii koronawirusa sukcesywnie wznawiają działalność kolejne punkty świadczące usługi dla ludności. Od piątku - 3 lipca - ponownie zaprasza widzów kino Helios.

Na portalu dziennika Mierzyn już jest pierwszy wznowiony repertuar tygodniowy tego kina - od 3 do 9 lipca (Aktualności -> Repertuar kin i teatrów).

Kino Helios oferuje także wyjątkową nowość - seanse prywatne.