Wiadomości

Reklama

 

Oferta pracy - robotnik gospodarczy - teren rekreacyjny w Bezrzeczu

Oferta pracy - robotnik gospodarczy - teren rekreacyjny w Bezrzeczu


UG Dobra ponowił konkurs ofert pracy na na stanowisko Robotnik gospodarczy - Opiekun Terenu sportowo-rekreacyjnego w Bezrzeczu.

Umowa o pracę na czas nieokreślony od 02 listopada 2021 r.  Aplikować można do 22 października 2021 - tylko osobiście składając dokumenty w siedzibie UG lub przesyłając je drogą pocztową.

Budowa oświetlenia dróg w gminie - powtórzenie przetargu

Budowa oświetlenia dróg w gminie - powtórzenie przetargu


Pierwszy przetarg został unieważniony z powodu braku ofert. Kolejny został ogłoszony 30 września, a termin składania ofert ustalono na 18 października.

Chodzi o budowę oświetlenia na dwóch ulicach gminnych: Osiedle Leśne w Bezrzeczu oraz Sójki w Kościnie. Co ciekawe - lampy mają mieć zasilanie kablowe, a nie z paneli solarnych.

Obwieszczenie Wójta - kanalizacja sanitarna w ciągu ul. Wędrownej

Obwieszczenie Wójta - kanalizacja sanitarna w ciągu ul. Wędrownej


We wtorek, 2021-10-05, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr: 339, położonej w ciągu ul. Wędrownej.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia.

 

Reklama