Wiadomości

Reklama r2m

 

GIS: przekroczenie dopuszczalnego poziomu aflatoksyn w pistacjach

GIS: przekroczenie dopuszczalnego poziomu aflatoksyn w pistacjach


Główny Inspektor Sanitarny (GIS) poinformował o stwierdzeniu przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu aflatoksyn w orzechach pistacji, które po konfekcjonowaniu zostały wprowadzone do obrotu przez firmę Bio Planet S.A.

Aflatoksyny to substancje mające szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka, produkowane przez grzyby pleśniowe z rodziny Aspergillus.

Konserwacja urządzeń melioracji wodnych w Gminie Dobra

Konserwacja urządzeń melioracji wodnych w Gminie Dobra


W dniu 2 stycznia 2023 r. otwarto oferty w sprawie zadania pn. „Wykonanie robót polegających na obsłudze i konserwacji urządzeń melioracji wodnych oraz wykonaniu robót remontowych urządzeń wodno-melioracyjnych utrzymywanych przez Gminę Dobra”.

Złożono dwie oferty przy czym niższa oferta wpłynęła od firmy: Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych Ryszard Łukasik, ul. Kolonistów 12, 71-806. Szczecin. Obecnie trwa ocena złożonych ofert.

Kontrola segregacji odpadów - czyli co może Eko-Patrol SG z Dobrej

Kontrola segregacji odpadów - czyli co może Eko-Patrol SG z Dobrej


Niedawno przy okazji opisywania kontrowersji związanych z wymianą pojemnika na odpady zmieszane zwróciliśmy uwagę, że Gmina Dobra ma nasilić kontrole właściwego segregowania odpadów przez mieszkańców.

Ostatnio informacja UG Dobra o powstaniu Eko-patrolu miała w treści wzmiankę o kontroli prawidłowej segregacji.

Ten temat wzbudzał kontrowersje mieszkańców, dlatego zapytaliśmy urzędników jak takie kontrole mogą wyglądać.

 

Reklama r6s