Reklama r2m

 

Udostępnienie szkolnych obiektów sportowych po godzinach i w weekendy

Udostępnienie szkolnych obiektów sportowych po godzinach i w weekendy


Co najmniej od lipca 2023 r. - a więc od ponad pół roku - Radny Gminy Dobra Paweł Malinowski zabiegał o udostępnienie szkolnych terenów sportowych i placów zabaw dla dzieci poza godzinami pracy placówek szkolnych.

Wójt Teresa Dera odpowiadała, że tereny te dostępne są w godzinach pracy placówek - przede wszystkim dla uczniów.

Dopiero pojawienie się informacji Ministerstwa Sportu i Turystyki o uruchamianiu programu "Aktywna Szkoła" i wyłonienie "Realizatora krajowego Programu" doprowadziło do włączenia się naszej gminy w program "Aktywna Szkoła" - jak pisała na początku kwietnia Wójt Gminy.

Radny P.Malinowski twierdził jednak już w lipcu 2023 r., że "możliwe jest udostępnienie obiektów sportowych mieszkańcom, jeśli tylko samorząd lokalny zdecyduje się na taki krok".

 

Dokładnie 31 lipca 2023 roku - a więc na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi - Radny P.Malinowski złożył do Wójt Gminy Dobra interpelację, zwracając się "z uprzejmą prośbą o udostępnienie szkolnych terenów sportowych oraz szkolnych placów zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Dobra" po godzinach pracy placówek edukacyjnych.

Wskazywał przy tym na przykłady gmin w Polsce, które już to zrobiły (Łomża, Gaworzyce), co stało się możliwe dzięki decyzjom samorządów lokalnych.

Czy trzeba było do tego udziału władz krajowych czy decyzji politycznych? Na podstawie przytoczonych przykładów wydaje się, że nie.

"Nie istnieją przepisy, które by zakazywały korzystania z terenu boiska szkolnego po godzinach pracy szkoły" - pisał w lipcu 2023 r. Radny P.Malinowski.

W odpowiedzi Wójt napisała, że szkolne tereny sportowe są dostępne dla dzieci i młodzieży w wyznaczonych godzinach pracy każdej ze szkół. Wójt podkreślała, że "szkolne tereny sportowe są przede wszystkim do dyspozycji uczniów szkół w trakcie trwania zajęć szkolnych".  A jeśli mieszkańcy gminy, dzieci i młodzież chcą uprawiać sport - "mogą korzystać, każdego dnia, z gminnych terenów rekreacyjnych, siłowni na świeżym powietrzu i placów zabaw".

 

Temat wydawał się z punktu widzenia Wójt Gminy zamknięty, ale zmiana na stanowisku Ministra Sportu i Turystyki zainicjowała kolejną interpelację Radnego P.Malinowskiego. Na początku marca 2024 r. ponownie zwrócił się do Wójt Teresy Dera - tym razem z pytaniem, czy Gmina Dobra włączy się do zapowiadanego przez Ministra Sportu i Turystyki programu udostępniania na sport lokalny placówek oświatowych w weekendy i popołudniami.

Wójt Gminy Dobra uznała jednak, że w tamtej chwili Gmina Dobra nie ma możliwości udziału w programie "Aktywna Szkoła", gdyż jest nieuprawniona do uzyskania dofinansowania. W ramach tego programu ma być jedynie wyłoniony realizator krajowy, do którego zadań będzie należała m.in. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i bezpośrednio ze szkołami.

Kolejny raz Wójt nie odniosła się do możliwości decyzji własnej samorządu, jak to w przykładach podawał Radny P.Malinowski.

 

Nieustępliwość w kontaktach z władzami gminy jest jednak konieczna. Ale czy nie można zrobić tego wcześniej, bez takiego indagowania?

 

Nieco ponad 2 tygodnie później, 20 marca 2024 r., Radny P. Malinowski składa w tej sprawie kolejną, trzecią już interpelację. Powołuje się na informacje uzyskane w Ministerstwie Sportu i Turystyki i ponawia prośbę o przystąpienie gminy do programu "Aktywna Szkoła" oraz do programu "Aktywna Szkoła - zakup sprzętu sportowego".  Bez zgody władz gminy i bez zgody dyrektorów szkół nie będzie można takiego programu uruchomić w naszej gminie.

"Odpowiedź na interpelację nr 4/2024 z dnia 02 marca 2024 r., została sporządzona w dniu 18 marca 2024 r. i na dzień 18 marca br. nie było możliwości składania wniosków o udział w programie (...)" - odpisała Wójt.

Jak widać sporządzenie odpowiedzi negatywnej na tamtą interpelację wymagało dwóch tygodni. Teraz jednak najprawdopodobniej nadejdzie pozytywne zakończenie - "(...) w dniu 05 kwietnia został utworzony profil Gminy w programie Aktywna Szkoła, (...)"
"(...) zobowiązałam dyrektorów szkół do złożenia wniosków i udziału w programie Aktywna Szkoła na zadanie "Aktywny Weekend"" - odpisała Wójt Gminy.

 

Zadanie "Aktywny Weekend" to minimum 6 godzin weekendowych zajęć na terenie szkoły. W roku 2024 zajęcia mogą być realizowane od 15 marca do 30 listopada, a termin składania wniosków upływa jutro - 19 kwietnia 2024 r.


Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: Grzegorz Krakowiak

 

Reklama r6s