O Gminie Dobra

Ogólnie o Gminie Dobra

Gmina Dobra (Szczecińska) jest gminą wiejską w powiecie polickim, położoną między Szczecinem a zachodnią granicą Polski. Zajmuje obszar ok. 110 km2 .

W skład Gminy Dobra wchodzi 17 miejscowości, które tworzą 12 sołectw:
Bezrzecze Mierzyn
Buk Rzędziny
Dobra Skarbimierzyce + Redlica
Dołuje + Kościno Stolec
Grzepnica + Płochocin, Sławoszewo Wąwelnica + Lubieszyn
Łęgi Wołczkowo
Położenie granic Gminy Dobra i poszczególnych jej obrębów ewidencyjnych można zobaczyć na mapie w menu Gmina -> "Mapa Gminy Dobra".
Położenie granic Gminy Dobra i poszczególnych jej obrębów ewidencyjnych można zobaczyć na mapie w menu Gmina -> "Mapa Gminy Dobra".
Urząd Gminy Dobra

Wójt Gminy Dobra: Teresa Dera

Zastępca Wójta Gminy Dobra: Rafał Zahorski (do 2021-03-31)

Sekretarz Gminy: Rozalia Adamska

Skarbnik Gminy: Jolanta Jankowska


Rada Gminy Dobra

Przewodniczący Rady: Bartłomiej Miluch

Wiceprzewodniczący: Władysława Gruszczyńska

Wiceprzewodniczący: Halina Sromek

Radni Gminy Dobra:
Monika Chomiuk, Sylwia Cierpica, Katarzyna Ciurzyńska, Tomasz Czarnota, Tomasz Czubara, Monika Duziak-Kowalska, Ewa Głowacka, Karol Grochot, Mariusz Lindner, Mateusz Maciejewski, Paweł Malinowski, Katarzyna Marks, Maria Pizzi, Marcin Sobierajski, Jerzy Stachowicz, Magdalena Zagrodzka, Janusz Zarzycki, Grzegorz Żywica.
Dokumenty organizacyjne do pobrania:

  • Statut Gminy Dobra
  • Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Dobra
  • Regulaminu utrzymania czystości i porządku
  • Szczegóły świadczenia usług odbioru odpadów
  • Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

dostępne są w katalogu: do pobrania

Informacja o liczbie osób zameldowanych w Gminie Dobra:

miejscowość 2018-12-31 2019-12-31 zmiana 18-19
2020-12-31 zmiana 19-20
Bezrzecze 4 840 4 964 2,6% 5 072 2,2%
Buk 306 310 1,3% 322 3,9%
Dobra 3 382 3 523 4,2% 3 683 4,5%
Dołuje 1 209 1 275 5,5% 1 313 3,0%
Grzepnica 289 301 4,2% 302 0,3%
Kościno 301 322 7,0% 352 9,3%
Lubieszyn 96 87 -9,4% 88 1,1%
Łęgi 292 302 3,4% 312 3,3%
Mierzyn 7 742 8 009 3,4% 8 241 2,9%
Płochocin 8 8 0,0% 8 0,0%
Redlica 157 158 0,6% 167 5,7%
Rzędziny 227 225 -0,9% 221 -1,8%
Skarbimierzyce 469 485 3,4% 496 2,3%
Sławoszewo 114 124 8,8% 136 9,7%
Stolec 236 232 -1,7% 232 0,0%
Wąwelnica 178 184 3,4% 184 0,0%
Wołczkowo 1 780 1 877 5,4% 1 966 4,7%
razem 21 626 22 386 3,5% 23 095 3,2%
Informacja o liczbie osób zamieszkujących w Gminie Dobra:

(liczba osób zamieszkujących ujęta jest w rozbiciu na sołectwa)

sołectwo / miejscowość zamieszkujący zamieszk.->zameld.
2018-12-30 2019-12-30 zmiana 18-19
2020-12-30 zmiana 19-20 gru-18 gru-19 gru-20
Bezrzecze 4 538 4 785 5,4% 5 031 5,1% -6,2% -3,6% -0,8%
Buk 293 305 4,1% 335 9,8% -4,2% -1,6% 4,0%
Dobra 3 825 3 849 0,6% 4 113 6,9% 13,1% 9,3% 11,7%
Dołuje 1 863 1 919 3,0% 2 057 7,2% 23,4% 20,2% 23,5%
Kościno
Grzepnica 469 489 4,3% 318 -35,0% 14,1% 12,9% -28,7%
Płochocin
Sławoszewo
Łęgi 301 306 1,7% 492 60,8% 3,1% 1,3% 57,7%
Mierzyn 9 154 9 472 3,5% 9 988 5,4% 18,2% 18,3% 21,2%
Rzędziny 177 167 -5,6% 170 1,8% -22,0% -25,8% -23,1%
Skarbimierzyce 574 589 2,6% 613 4,1% -8,3% -8,4% -7,5%
Redlica
Stolec 185 191 3,2% 191 0,0% -21,6% -17,7% -17,7%
Wąwelnica 317 305 -3,8% 329 7,9% 15,7% 12,5% 21,0%
Lubieszyn
Wołczkowo 2 081 2 167 4,1% 2 362 9,0% 16,9% 15,5% 20,1%
razem 23 777 24 544 3,2% 25 999 5,9% 9,9% 9,6% 12,6%


Kolumna "zamieszk.->zameld." określa o ile % ludności więcej zamieszkuje w danym sołectwie niż jest zameldowanych.
Informacja o zamieszkujących oparta jest na liczbie deklaracji odbioru odpadów z nieruchomości.


Źródło: UG Dobra

Podstawowe informacje statystyczne o miejscowościach Gminy Dobra:

Bezrzecze
ulic: 55 / pow. obrębu: 425 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0001

Buk
ulic: 4 / pow. obrębu: 719 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0002

Dobra + Płochocin
ulic: 92 (Dobra), Płochocin - brak / pow. obrębu: 2 086 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0003

Dołuje
ulic: 42 / pow. obrębu: 726 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0004

Grzepnica
ulic: 8 / pow. obrębu: 1 033 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0005

Kościno
ulic: 13 / pow. obrębu: 462 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0006

Łęgi
ulic: 6 / pow. obrębu: 766 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0007

Mierzyn - ulic łącznie: 138
Mierzyn1 -
pow. obrębu: 221 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0008
Mierzyn2 - pow. obrębu: 248 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0009
Mierzyn3 - pow. obrębu: 245 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0010

Redlica
ulic: 7 / pow. obrębu: 340 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0011

Rzędziny
ulic: brak / pow. obrębu: 906 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0012

Skarbimierzyce
ulic: 4 / pow. obrębu: 395 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0013

Sławoszewo
ulic: 10 / pow. obrębu: 169 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0014

Stolec
pow. obrębu: 1 263 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0015

Wąwelnica + Lubieszyn
ulic: 7 (Wąwelnica), Lubieszyn - brak / pow. obrębu: 376 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0016

Wołczkowo
ulic: 51 / pow. obrębu: 648 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0017

"ulic" - liczba nazw ulic w danej miejscowości wg rejestru TERYT na 2020-12-04
Władze Gminy Dobra
Urząd Gminy Dobra

Wójt Gminy Dobra: Teresa Dera

Zastępca Wójta Gminy Dobra: Rafał Zahorski (do 2021-03-31)

Sekretarz Gminy: Rozalia Adamska

Skarbnik Gminy: Jolanta Jankowska


Rada Gminy Dobra

Przewodniczący Rady: Bartłomiej Miluch

Wiceprzewodniczący: Władysława Gruszczyńska

Wiceprzewodniczący: Halina Sromek

Radni Gminy Dobra:
Monika Chomiuk, Sylwia Cierpica, Katarzyna Ciurzyńska, Tomasz Czarnota, Tomasz Czubara, Monika Duziak-Kowalska, Ewa Głowacka, Karol Grochot, Mariusz Lindner, Mateusz Maciejewski, Paweł Malinowski, Katarzyna Marks, Maria Pizzi, Marcin Sobierajski, Jerzy Stachowicz, Magdalena Zagrodzka, Janusz Zarzycki, Grzegorz Żywica.