Konto użytkownika - pomoc

Konto użytkownika - pomoc

 

Konto użytkownika - rejestracja, logowanie, wymagania


1. Informacje ogólne

Dla korzystania z portalu i jego podstawowych funkcjonalności nie jest potrzebne tworzenie konta użytkownika.
Utworzenie konta użytkownika pozwala natomiast na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności, które mogą działać efektywnie dopiero po przypisaniu zarejestrowanego użytkownika do określonych grup informacji i uprawnień na portalu.

Utworzenie konta użytkownika wymaga podania:

 • pełnej nazwy (imienia i nazwiska)
 • użytkownika - czyli loginu służącego do logowania się do portalu
 • hasła - wymaganego wraz z loginem do autoryzacji logowania
 • adresu e-mail - do komunikacji z użytkownikiem - zarówno automatycznej (mechanizmy portalu) jak i ze strony administratora portalu
 • dodatkowych informacji, które służą do przypisania określonych funkcji do użytkownika (ich zakres może zmieniać się w miarę rozwoju portalu)

nazwa użytkownika (login) - musi być unikalna wśród użytkowników portalu i nie może być zmieniana przez użytkownika
hasło - ustala i zmienia samodzielnie użytkownik, ale musi spełniać warunki: mieć min. 8 znaków i zawierać: min. 1 dużą literę, min. 1 małą literę, min. 1 cyfrę
adres e-mail - musi być unikalny wśród użytkowników portalu, może być zmieniany przez użytkownika

Uwaga! Administrator może sporadycznie wysyłać informację e-mailową do zarejestrowanych użytkowników portalu - w razie ważnych zmian dotyczących funkcjonowania portalu.

 

 

2. Rejestracja konta użytkownika

Aby zarejestrować się jako użytkownik portalu należy kliknąć na ikonkę "Loguj" (ikonka kilku osób) w menu portalu.
To uniwersalna pozycja menu, pozwalająca na rejestrację, logowanie, przypomnienie nazwy i wyzerowania hasła w razie jego zapomnienia.
Dla zarejestrowania się należy wybrać opcję: "Załóż swoje konto!"

Po poprawnym wypełnieniu pól (pełna nazwa użytkownika, użytkownik, hasło - z powtórzeniem, adres e-mail - z powtórzeniem, dodatkowe informacje jak np. ulica) i potwierdzeniu akceptacji regulaminu - należy kliknąć "Zarejestruj".

Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość weryfikacyjna (sprawdzenie istnienia konta e-mail) z linkiem do kliknięcia.
Należy potwierdzić chęć założenia konta klikając w podany w e-mailu link. Użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem o aktywacji konta i od tego momentu może logować się do portalu.

Uwaga! Administrator portalu może wprowadzić w każdym momencie dodatkowy wymóg - aktywacji konta przez administratora.
Wówczas po kliknięciu w link otrzymany e-mailem wysłane zostanie do administratora zlecenia aktywacji konta.

Uwaga! W przypadku podania danych nieprawdziwych, budzących wątpliwości, naruszających Regulamin portalu, prawo lub dobre obyczaje (np. wulgarne brzmienie loginu) - administrator może w każdej chwili zablokować konto użytkownika do czasu wyjaśnienia.

 

 

3. Logowanie do portalu i wylogowanie

Aby zalogować się do portalu należy kliknąć na "Loguj" (ikonka kilku osób) w menu portalu.
Dla zalogowania się należy wpisać swoją nazwę użytkownika (login) oraz hasło, a potem kliknąć: "Zaloguj"

Po poprawnym zalogowaniu:

 • użytkownik zostaje automatycznie przeniesiony na stronę Infopanelu
 • w menu zamiast "Loguj" - pojawi się pozycja: "Użytkownik" (ikonka jednej osoby) z opcjami dla zalogowanego użytkownika
 • użytkownik może korzystać z portalu oraz dodatkowych funkcjonalności.

Uwaga! Z chwilą zalogowania się do portalu zmienia się zakres widocznych informacji - zgodnie z przypisaniem użytkownika do odpowiednich grup.  Dodatkowe informacje - w opisie Infopanelu.

Aby wylogować się z portalu należy w menu "Użytkownik" kliknąć na "Wyloguj".

Uwaga!

 • bezczynność zalogowanego użytkownika trwająca dłużej niż 30 minut (czas ten może być zmieniony) - spowoduje automatyczne wylogowanie
 • jeśli w ciągu 1h będą więcej niż 3 nieudane próby logowania - konto użytkownika zostanie automatycznie zablokowane!
  Odblokować może je tylko administrator!
 • jeśli w ciągu 1h będzie więcej niż 5 prób nieudanego logowania - dostęp do portalu zostanie zablokowany (całkowicie) na 3h!
  Odblokuje się automatycznie po 3h.

 

 

4. Prezentacja/zmiana danych użytkownika

Prezentacja i zmiana danych użytkownika możliwa jest po poprawnym zalogowaniu się do portalu - wówczas w menu zamiast "Loguj" - pojawi się pozycja: "Użytkownik" (ikonka jednej osoby).

Z menu "Użytkownik" należy wybrać "Profil użytkownika" - wyświetli się strona prezentująca dane użytkownika: dane podstawowe (nazwa, login, data rejestracji oraz ostatniej wizyty) oraz dane dodatkowe, które mogą być różne w zależności od udostępnionych użytkownikom funkcjonalności.
Dla zmiany swoich danych należy z menu "Użytkownik" wybrać "Zmiana danych" lub na stronie "Profil użytkownika" kliknąć link "Dostosuj profil".

Można zmienić:

 • pełną nazwę użytkownika
 • hasło (należy wpisać dwukrotnie pamiętając o wymogach dotyczących hasła)
 • adres e-mail (należy wpisać dwukrotnie)

Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć "Wyślij" ("Zapisz"), aby zmiany zostały zachowane.

Zmiany danych podstawowych są widoczne od razu po zapisaniu.

Zmianę danych dodatkowych (przypisana ulica) można zgłosić wysyłając formularz z opcji menu "Użytkownik" - "Zmiana ulicy".
Zmiana danych dodatkowych będzie efektywna dopiero po jej wykonaniu przez administratora.

Uwaga! W przypadku podania danych nieprawdziwych lub budzących wątpliwości - administrator może w każdej chwili zablokować konto użytkownika do czasu wyjaśnienia.

 

 

5. Przypomnienie nazwy użytkownika (loginu) lub hasła

Dla odzyskania loginu należy na stronie logowania kliknąć link "Nie pamiętasz nazwy?" a potem podać swój adres e-mail (taki, jaki został zapisany w profilu użytkownika portalu).
Login (nazwa użytkownika) zostanie natychmiast przesłany e-mailem.

Dla odzyskania hasła (a tak naprawdę - ustawienia hasła na nowo) należy na stronie logowania kliknąć link "Nie pamiętasz hasła?" a potem podać swój adres e-mail (taki, jaki został zapisany w profilu użytkownika portalu).
E-mailem zostanie przesłany specjalny kod weryfikacyjny, który wraz z nazwą użytkownika (czyli loginem - trzeba go pamiętać!) posłuży do ustawienia nowego hasła logowania.

 

 

6. Kopia danych z portalu [RODO]

Dla uzyskania kopii swoich danych zgromadzonych na portalu, należy z menu "Użytkownik" należy wybrać "Wnioski RODO" - wyświetli się formularz wymagający podania:

 • adresu e-mail przypisanego do swojego konta
 • typu wniosku: O kopię danych osobowych

Uwaga! Wniosek wymaga potwierdzenia w ciągu 24h (użytkownik otrzyma e-mail z kodem weryfikacyjnym), dlatego należy wprowadzić poprawnie swój e-mail przypisany do konta użytkownika portalu.
W przeciwnym przypadku administrator nie będzie mógł zrealizować wniosku.

Potwierdzony wniosek jest realizowany przez administratora w najkrótszym możliwym czasie i użytkownik otrzymuje na swoją skrzynkę e-mailową wiadomość z plikiem w formacie XML zawierającym kopię danych użytkownika. Kopia zawiera również informacje z portalu (artykuły, wydarzenia, itp.), jaki wysłał użytkownik posługujący się podanym adresem e-mail.
UWAGA! Format XML jest zestandaryzowanym formatem przenoszenia danych między systemami informatycznymi i może być dla większości ludzi nieczytelny.

 

 

7. Usunięcie konta i danych osobowych użytkownika

Dla usunięcia swojego konta użytkownika i danych osobowych zgromadzonych na portalu, należy z menu "Użytkownik" należy wybrać "Wnioski RODO" - wyświetli się formularz wymagający podania:

 • adresu e-mail przypisanego do swojego konta
 • typu wniosku: O usunięcie danych osobowych

Uwaga! Wniosek wymaga potwierdzenia w ciągu 24h (użytkownik otrzyma e-mail z kodem weryfikacyjnym), dlatego należy wprowadzić poprawnie swój e-mail przypisany do konta użytkownika portalu.
W przeciwnym przypadku administrator nie będzie mógł zrealizować wniosku.

Potwierdzony wniosek jest realizowany przez administratora w najkrótszym możliwym czasie. Po jego zrealizowaniu:

 • jeśli użytkownik był zalogowany - zostaje natychmiast automatycznie wylogowany z portalu
 • dane osobowe użytkownika zostają "zamazane" - co powoduje, że zarówno nazwa użytkownika jak i adres e-mail są dopuszczone do ponownej rejestracji przez dowolną osobę dla nowego konta
 • informacje, jakie wysłał użytkownik do publikacji na portalu (artykuły, wydarzenia, itp.) pozostają, ale zostaje zmieniony autor informacji na nazwę systemową.