Mierzyn - smog

Czujnik smogu Mierzyn-smog


Czujnik jakości powietrza (smogu) stacji Mierzyn-smog jest włączony w system czujników serwisu LookO2 i otrzymał w tym serwisie identyfikator: 6001944B35BF

Poniżej - odczyty z czujnika, informacje o samym czujniku i o zakresie jakości powietrza.

Stan na: 2024-06-22 22:10

Indeks Jakości Powietrza
Bardzo dobry [0]
 
 
PM1 PM2.5 PM10
Średnia z ostatniej 1h:
3 4 5
Ostatni odczyt:
5 8 8

Legenda - kolory czujnika LookO2
LookO2 - colors

Dane na stronie LookO2

Link bezpośredni:


Czujnik smogu stacji Mierzyn-smog raportuje dane co ok. 1 minutę i z taką częstotliwością dostępne są na powyższej stronie.

Dostęp przez apki smartfonowe

Informacja o dostępnych apkach smartfonowych jest na stronie:

Po zainstalowaniu apki należy wyszukać stację poprzez wybór pokazywania czujników LookO2 i wskazanie na mapie.
Dostępne są tam także dane wcześniejsze z zastrzeżeniem, że stacja rozpoczęła gromadzenie danych w trybie rzeczywistym od 2018-12-01.
AppStore
Image

Informacje o czujniku jakości powietrza

Poniżej kilka informacji o czujniku smogu stacji Mierzyn-smog - urządzeniu, pomiarach, lokalizacji

Osoby zainteresowane oceną wiarygodności tych pomiarów zapraszam do zapoznania się z artykułem: Wiarygodność danych czujnika smogu
Czujnik został uruchomiony w ostatnim tygodniu listopada 2018 r.
Przez kilka dni funkcjonował pilotażowo, wewnątrz pomieszczenia, w trybie testowym.

Sprawdzana był współpraca czujnika z serwisem LookO2, możliwości pozyskiwania i gromadzenia danych, działanie z apką smartfonową.

Dodatkowo weryfikowane były odczyty stacji z innymi czujnikami jakości powietrza.

27 listopada 2018 r. czujnik znalazła się w miejscu docelowym. Jego montaż spowodował, że odczyty za poprzednie dni są traktowane wyłącznie testowo.

Dane pomiarowe w trybie rzeczywistym zaczęły być gromadzone od 01 grudnia 2018 r.
Czujnik jest umiejscowiony w przybliżeniu w centralnej części Mierzyna, przy ul. Akacjowej.
Lokalizacja czujnika jest przedstawiona na mapie:Współrzędne położenia: 53º25'434" N  14º27'21" E / 26 m.n.p.m

Czujnik zamontowany jest zgodnie z zaleceniami producenta:
 • na wysokości ok. 3,5 m nad poziomem gruntu
 • odsunięty od kominów i okien kuchennych
 • od strony północnej (przez co nie jest narażony na nadmierne działanie promieni słonecznych
 • w miejscu przewiewnym (czujnik dodatkowo odsunięty jest od ściany budynku)
Czujnik zamocowany jest w okolicy, w której nie ma w najbliższym otoczeniu domów opalanych paliwami stałymi (za wyjątkiem kominków...), w odległości ok. 300 m w linii prostej od ul. Weleckiej.

To wszystko sprawia, że samo umiejscowienie czujnika wydaje się być jak najbardziej prawidłowe.Czujnik smogu stacji Mierzyn-meteo jest podłączony do platformy LookO2, która skupia ponad 500 tego typu czujników.

W chwili pisania tego tekstu czujnik smogu Mierzyn-meteo wygląda na pierwszy i jedyny czujnik jakości powietrza z Mierzyna, raportujący dane do internetu w sposób publicznie dostępny!

Lokalizacja czujnika Mierzyn-meteo wpisuje się w pusty obszar pomiędzy Szczecinem a granicą państwa, biorąc pod uwagę inne czujniki smogu, zarówno stacji państwowych (GIOŚ) jak i prywatne czujniki innych producentów.


Wśród czujników klasy prywatnej można wskazać 3 najpopularniejszych producentów: LookO2, Airly, Syngeos.

Lokalizacja czujników LookO2 w okolicy (cyfra obok nazwy czujnika - średni indeks jakości powietrza):

Lokalizacja czujników Airly i GIOŚ w okolicy (kwadrat- czujnik GIOŚ, okrąg - czujnik Airly):

źródło: serwis Airly.eu - https://airly.eu/map/pl


Czujników sieci Syngeos w naszej nabliższej okolicy nie znalazłem.
Czujnik jakości powietrza Mierzyn-meteo dokonuje pomiarów:

 • stężenia pyłów PM1
 • stężenia pyłów PM2.5
 • stężenia pyłów PM10

Pomiary dokonywane są z parametrami:
 • pył w zakresie 0-100 µg/m3: max błąd: 10 µg/m3
 • pył w zakresie 100-500 µg/m3: max błąd: +/- 10%
 • zakres pomiarowy: 0,3 - 1,0 µm
 • rozdzielczość pomiaru: 1 µg/m3
Serwis LookO2 na podstawie pomiarów z czujnika smogu Mierzyn-meteo prezentuje następujące dane:

 • ostatni pomiar (graficznie) PM2.5, PM10 (pomiar co 1 min.)
 • średnie godzinowe stężeń pyłów - na bieżący dzień
 • pomiary stężeń PM1, PM2.5, PM10 z ostatniej godziny (pomiar co 1 min.)
 • indeks jakości powietrza z opisem
 • informacje o czujniku (wersja oprogramowania, ostatni odczyt - może być błędnie pokazywany 2-3 minuty "do przodu")

Dane czujnika smogu Mierzyn-meteo są dostępne bezpośrednio na stronie:

Czujnik jakości powietrza (smogu) stacji Mierzyn-meteo to internetowy czujnik polskiej firmy LookO2.

Urządzenie klasy średniej w kategorii prywatnych czujników czujników smogu, pracujące w warunkach zewnętrznych.

Urządzenie ma włączoną świetlną sygnalizację stanu jakości powietrza, zatem osoby spacerujące ul. Akacjową mogą natknąć się na "świecące pudełko" ;)

Jeśli na niebiesko - to super! Na zielono - dobrze. Na żółto - umiarkowanie.
Jeśli na czerwono - to spacer niekoniecznie może być zdrowy... :(Czujnik jest urządzeniem kompaktowym, zmontowanym i skalibrowanym przez producenta.

Raportuje dane na platformę LookO2 co 1 minutę (wtedy świeci przez moment na biało).
Uruchomienie czujnika
Czujnik został uruchomiony w ostatnim tygodniu listopada 2018 r.
Przez kilka dni funkcjonował pilotażowo, wewnątrz pomieszczenia, w trybie testowym.

Sprawdzana był współpraca czujnika z serwisem LookO2, możliwości pozyskiwania i gromadzenia danych, działanie z apką smartfonową.

Dodatkowo weryfikowane były odczyty stacji z innymi czujnikami jakości powietrza.

27 listopada 2018 r. czujnik znalazła się w miejscu docelowym. Jego montaż spowodował, że odczyty za poprzednie dni są traktowane wyłącznie testowo.

Dane pomiarowe w trybie rzeczywistym zaczęły być gromadzone od 01 grudnia 2018 r.
Tabela indeksu jakości powietrza:
Image