Charakterystyczne obiekty

Najbardziej charakterystyczne obiekty Mierzyna

Mierzyn ma kilka charakterystycznych obiektów - zarówno związanych z jego historią, jak i współczesnością.
Ich wskazanie przez różne osoby może być inne, jednakże kilka wymienionych poniżej to chyba najbardziej charakterystyczne, z czym zgodzi się znaczna większość czytających.


Wśród obiektów historycznych możemy wskazać obiekty wpisane do rejestru zabytów:
  • kościół rzymskokatolicki (parafialny) z XIII w. - pw. Matki Boskiej Bolesnej - wpisany do rejestru zabytków 31 lipca 1956 r. pod nr A-477 (decyzja: Kl.V.-0/132/56) [1] [2]
  • dawny protestancki cmentarz przykościelny z XIII-XX w. (nieczynny) - wpisany do rejestru zabytków 27 stycznia 2014 r. pod nr A-477 (decyzja: DZ.5130.02.2014.AR) [1] [2]
  • drewniany wiatrak-koźlak z I poł. XIX w. - wpisany do rejestru zabytków 22 grudnia 1965 pod nr A-523 (decyzja: Kl.20/21/65) [1] [2]
  • niektóre źródła wskazują też wpisanie do rejestru zabytków muru przykościelnego z XIII w. - wpis pod nr A-477 [2], ale nie udało się tego jednoznacznie potwierdzić


Wybór charakterystycznych obiektów współczesnych może być zapewne mniej jednoznaczny, ale warto wymienić tutaj:
  • obiekt sportowo-rekreacyjny Mierzynianka - oddany do użytku w kwietniu 2012 r.
  • duża, nowoczesna Publiczna Szkoła Podstawowa - zaprojektowana na naukę ok. 600 uczniów, która uroczyście rozpoczęła funkcjonowanie 2 września 2013 r.
    Obecnie (stan na 2018-12-31) do szkoły uczęszcza 854 uczniów z klas 0-VIII [4].  Dla porównania - w poprzednim roku szkolnym (2017/2018) do szkoły uczęszczało łącznie 784 uczniów [5].
  • nowy kościół rzymskokatolicki - budowany od połowy 2013 r. przy ul. Zgodnej obok cmentarza
foto_history_ne_6.jpg

Kościół, 1959

foto: Marek Łuczak, "Mierzyn przez wieki", Szczecin 2013, s. 39

foto_history_ne_1.jpg

Cmentarz przykościelny, 1920

foto: Marek Łuczak, "Mierzyn przez wieki", Szczecin 2013, s. 70

foto_history_ne_7.jpg

Wiatrak przy ul. Weleckiej, 1938

foto: Marek Łuczak, "Mierzyn przez wieki", Szczecin 2013, s. 76

foto_history_ne_8.jpg

Wiatrak przy ul. Weleckiej, 1994

foto: Marek Łuczak, "Mierzyn przez wieki", Szczecin 2013, s. 77


foto_moje_01_wiatrak_2015.jpg

Wiatrak przy ul. Weleckiej, 2015

foto: własna

foto_moje_02_szkola_2018.jpg

Publiczna Szkoła Podstawowa przy ul. Kolorowej, 2018

foto: własna

foto_moje_03_kosciol_2014.jpg

Kościół, 2014

foto: własna

foto_moje_04_mierzynianka_2018.jpg

Obiekt sportowo-rekreacyjny Mierzynianka, 2018

foto: własna


[1] Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie (BIP) - Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznych - w powiecie polickim (stan: 2018-07-16)
[2] Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) - Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (stan: 2018-09-30)
[3] Marek Łuczak, "Mierzyn przez wieki", Szczecin 2013

[4] Urząd Gminy Dobra, informacja publiczna - stan na 2018-12-31
[5] Urząd Gminy Dobra, informacja publiczna - stan na 2017-12-31

Reklama r5