Wiadomości

Reklama

 

Przedszkole - nauczyciel

Oferty pracy dla nauczyciela wychowania przedszkolnego w Mierzynie


UG Dobra opublikował dwie oferty zatrudnienia nauczycieli wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 1 w Mierzynie przy ul. Kolorowej 25.

Łącznie jest 6 wakatów - z rekrutacji ogólnej oraz z rekrutacji w ramach projektu "DLA DOBRA DZIECI – utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra".

Koronawirus - obostrzenia

Koronawirus - od 10 października zwiększone obostrzenia w całym kraju


Dzisiaj Premier Rządu poinformował, że od soboty 2020-10-10 obostrzenia związane z pandemią koronawirusa zostaną rozszerzone na cały kraj - poza powiatami zaliczonymi do strefy czerwonej.

Decyzja ma związek z rosnącą liczbą stwierdzonych zakażeń, która przekroczyła liczbę 4 tysięcy.

Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta - decyzja dla budowy linii energetycznej - Spółdzielców


We wtorek, 2020-10-06, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej poprzez budowę kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV i złącza kablowego na terenie działki 273/55 położonej w rejonie ul. Spółdzielców.

Obwieszczenie uważa się - zgodnie z pismem gminy - za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia, a więc do 2020-10-20.