Reklama r2m

 

Woda - podlewanie ogrodu

Susza a zasoby wodne i działania Gminy Dobra


Kilka tygodni temu wspominałem o powtarzających się apelach Wójt Gminy Dobra z prośbą o oszczędzanie wody i o Zarządzeniu Wójta z 2009 r., które wydawało się zapomniane...

Sytuacja się wyjaśniła i przytaczam otrzymaną odpowiedź z UG Dobra pokazując jednocześnie, jak ważne jest oszczędzanie wody - jesteśmy na granicy obszaru suszy hydrologicznej.

 

Zarządzenie nr 69/09 Wójta Gminy Dobra z 28 kwietnia 2009 w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych wodą pochodzącą z wodociągów gminnych nadal obowiązuje - nie zostało ono ani odwołane, ani nie wydano nowego zarządzenia w tej sprawie.

Dokładnie wygląda ono tak:

 

Ponadto UG Dobra poinformował, że oprócz apeli i wspomnianego Zarządzenia realizowane są prace mające na celu poprawę zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę, takie jak:

  • przebudowa stacji uzdatniania wody w Bezrzeczu - w trakcie realizacji
  • budowa rurociągu tłocznego w Skarbimierzycach wraz z kablem zasilającym i sterowniczym od nowej studni do hydroforni - w trakcie prac
  • wykonana studnia przeznaczona do poboru wód podziemnych w Skarbimierzycach - w trakcie prac uruchomieniowych
  • zagospodarowanie terenu wokół studni nr 5 w Skarbimierzycach - prace w trakcie

 

Problemy z dostępnością wody mają charakter nie tyle nawet krajowy, ile ogólnoświatowy. Postępujące zmiany klimatu, coraz częstsze okresy upałów ze wzrastającą temperaturą - przyczyniają się do powiększania się problemów z wodą.

Nasza okolica jest obecnie na granicy suszy hydrologicznej charakteryzującej się długotrwałym obniżeniem ilości wody w rzekach i jeziorach. Musimy zmienić nawyki i nauczyć się dbać o wodę, bowiem sytuacja może drastycznie się pogorszyć.

Jak wielka zmiana zaszła w obszarach suszy hydrologicznej (szare pola) w naszym regionie w ciągu miesiąca pokazuje poniższa grafika:

Źródło grafiki: mapy IMiGW - https://meteo.imgw.pl 


Info: UG Dobra
Foto: ilustracyjne
Grafika własna na podstawie map IMiGW - https://meteo.imgw.pl

 

Reklama r6s