Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie i decyzja Wójta dla inwestycji: budynki handlowo-usługowe

We wtorek, 2024-04-23, ukazały się dokumenty Wójta Gminy Dobra dotyczące postępowania dla inwestycji "Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych, wraz z totemami reklamowymi, zagospodarowaniem terenu, układem dróg, dojazdów, parkingów oraz niezbędną infrastrukturą techniczną", zlokalizowanego w Mierzynie, przy ul. Spółdzielców.

Opublikowane zostały: Obwieszczenie do Stron o wydanej decyzji, Powiadomienie Społeczeństwa o wydanej decyzji, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.


Stronom postępowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Ze złożony wnioskiem odnośnie tej inwestycji można zapoznawać się w Wydziale ds. Ochrony Środowiska UG Dobra przy ul. Granicznej 31.

Przedsięwzięcie ma być realizowane na działkach 943/1 i 942/2 w obrębie Mierzyn 2.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę:

  • budynku handlowo-usługowego, w którym ma znaleźć się sklep o zróżnicowanym asortymencie (odzież, meble, artykuły spożywcze) oraz ewentualnie punkt gastronomiczny;
  • budynku handlowo-usługowego, w którym ma znaleźć się sklep o zróżnicowanym asortymencie (odzież, meble, artykuły spożywcze) oraz ewentualnie punkt gastronomiczny i klub fitness;
  • budynku gastronomicznego o przewidywanej funkcji typu "Drive thru", wraz z salą konsumencką;
Planowane dojazdy:
  • droga lokalna łącząca ul. Gen. Maczka z ul. Spółdzielców
  • droga dojazdowa z kierunku południowego - od ul. Spółdzielców
  • wjazd od strony wschodniej - z ul. Ku Słońcu
Od strony północno-wshodniej zaplanowano ekran akutystyczny o wymiarach 4,5 m wysokości i 30 m długości.

Z treścią decyzji można zapoznać się na stronie UG Dobra: https://bip.dobraszczecinska.pl/artykul/decyzja-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-19Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: ilustracyjne
Źródło: UG Dobra

 

Reklama r6s