Reklama r2m

 

Budowa

Serwis e-budownictwo - wypełnij i złóż wnioski on-line


Ruszył serwis e-budownictwo - oficjalna rządowa aplikacji do składania wniosków w procesie budowlanym. Serwis był testowany w ramach pilotażu w drugiej połowie 2020 r., a od 4 lutego 2021 można za jego pośrednictwem złożyć kilkanaście typów wniosków. Kolejne 10 wniosków dostępnych będzie od lipca b.r.

Nadal będzie można złożyć wnioski w formie tradycyjnej, papierowej - wybór pomiędzy formą tradycyjną a elektroniczną będzie należał do użytkownika, czyli inwestora.

 

Serwis dostępny jest pod adresem: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl

Logowanie do aplikacji jest możliwe poprzez profil zaufany lub założenie konta na platformie e-budownictwo.  Wypełnianie wniosków jest intuicyjne i przyjazne, większość informacji (np. adresowych) jest podpowiadana, a wskazanie działki, której dotyczy wniosek możliwe jest poprzez podanie adresu lub wskazanie działki na mapie.

Uruchomienie tego serwisu ma w założeniu przyspieszyć i ujednolicić procedury a także usprawnić obieg dokumentów w procesie budowlanym.

 

Na platformie e-budownictwo można:

Od 4 lutego 2021 r.:

 1. złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
 2. zgłosić roboty budowlane (niewymagające dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego),
 3. zgłosić rozbiórkę,
 4. złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 5. złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego,
 6. złożyć wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu,
 7. zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 8. złożyć wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 9. zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 10. złożyć wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania niektórych obowiązków kierownika budowy, o których mowa w art. 45a ust. 1 Prawa budowlanego,
 11. złożyć wniosek o legalizację,
 12. złożyć wniosek o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego,
 13. złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

Od 1 lipca 2021 r. :

 1. złożyć wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 2. złożyć wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym,
 3. złożyć wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
 4. złożyć wniosek o zmianę pozwolenia na budowę,
 5. złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,
 6. złożyć wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego,
 7. zawiadomić o zakończeniu budowy,
 8. złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie.

 

Od 5 lipca 2021 r. będzie można dokonać zgłoszenia z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.


Info: Powiat Policki - https://policki.pl , Główny Urząd Nadzoru Budowlanego - https://www.gunb.gov.pl

 

Reklama r6s