Reklama

 

Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta - kanalizacja deszczowa ul. Lubieszyńska

W czwartek, 2020-01-16, zostało ogłoszone jeszcze jedno obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą na terenie działek leżących w Skarbimierzycach i Mierzynie (obręb Mierzyn 1).

Po stronie Mierzyna jest to obszar ul. Lubieszyńskiej i Ozdobnej, a orientacyjne położenie przedstawia mapa:

W trakcie postępowanie strony mogą zapoznać się z dokumentami w sprawie oraz składać uwagi i wnioski.
Image
Z decyzją oraz aktami sprawy można zapoznać się:
  • w poniedziałki w godz. 08:30-16:30
  • w środy i czwartki w godz. 07:00-15:00

w budynku urzędu przy ul. Granicznej 24a.


Info: UG Dobra, https://dobraszczecinska.pl
Mapa: OpenStreetMap.org

 

Reklama