Reklama.

 

Zmiana oznakowania dróg - uzupełnienie

Zmiana oznakowania dróg - uzupełnienie

Niedawno pisałem o zmianie oznakowania dróg w pobliżu szkoły. Przy okazji - nie sposób było nie zauważyć zmian na ul. Milenijnej (zwłaszcza progów zwalniających), Mierzyńskiej czy Zeusa.

Poprosiłem więc UG Dobra o kilka słów wyjaśnienia - co się zmieniło w ostatnich dwóch miesiącach?

 

W odpowiedzi jaką uzyskałem przekazano, że w ostatnich dwóch miesiącach na terenie Mierzyna wprowadzono jeden projekt stałej organizacji ruchu.

Założeniem tego projektu było zlikwidowanie stref ograniczonej prędkości do 30km/h w obrębie ulic: Kolorowej, Milenijnej, Mierzyńskiej, Rolniczej i Wędrownej. Zamiast tego wprowadzono na poszczególnych ulicach znaki B33 - ograniczenie prędkości do 30 km/h co oznacza, że teraz trzeba zwracać uwagę na warunki końca obowiązywania ograniczenia zgodnie z kodeksem drogowym.

Ponadto w ciągu ulicy Milenijnej zamontowano 3 progi zwalniające, co - UWAGA! - wprowadza nieco zamieszania (o czym na końcu artykułu):

 • między Mierzyńską a Wiatraczną
 • między Gwiezdną a Europejską
 • między Europejską a Genewską

Pod znakami A-11a "próg zwalniający" umieszczono znaki B-33 "ograniczenie prędkości do 20km/h" - co wpływa istotnie na ograniczenie prędkości za progiem!.

Ponadto z własnych obserwacji - co być może było już wcześniej:

 • na ul. Mierzyńskiej jest ograniczenie tonażu - do 3,5t
 • na ul. Zeusa:
  • obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h
  • obowiązuje ograniczenie tonażu - do 10t - na odcinku od ul. Os. Pod Lipami do ul. Amaltei
  • na odcinku od ul. Demeter do ul. Seleny - zakaz wyprzedzania (wokół przystanku autobusowego)

 To wszystko kolejny raz powinno być impulsem do porzucenia "jazdy na pamięć"!

 

 

I słów kilka o zamieszaniu z ograniczeniami prędkości przy progach zwalniających:

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z 2003-07-03 (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 2019-11-26, poz. 2311) w Załączniku 1 w p. 2.2.13 napisano:
"Na odcinku drogi, na którym zastosowano progi zwalniające, prędkość powinna być ograniczona do wartości, przy której następuje łagodny przejazd przez próg zwalniający, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 3.2.34.1."

Z tego można wywnioskować, że liczba na znaku ograniczenia prędkości to prędkość bezpiecznego przejazdu przez próg, a za progiem można jechać z prędkością obowiązującą przed znakiem "próg zwalniający + ograniczenie prędkości".  Tak intuicyjnie uważa wielu kierujących.

 

Jednakże rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z 2002-07-31 (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 2019-11-26, poz. 2310) w §7 ust. 2 mówi:
"Znak A-11a "próg zwalniający" ostrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów."

Oznacza to, że intencją ustawienia progu zwalniającego ma być spowolnienie ruch pojazdów, co wyraża znak B-33 ograniczenia prędkości, a fizyczne utrudnienie w postaci progu ma dodatkowo wymóc spowolnienie ruchu w miejscach, w których nie dostosowanie się do tego ograniczenia mogłoby spowodować realne zagrożenie czyjegoś zdrowia lub życia.

Mimo tego, że instytucje różnego szczebla (np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze czy nawet Ministerstwo Infrastruktury) podzielały pogląd, że ograniczenie prędkości w tej sytuacji dotyczy tylko przejazdu przez próg zwalniający, to jednak Komenda Główna Policji wyraziła stanowisko, że znak B-33 oznacza początek ograniczenia prędkości "na zasadach ogólnych", a próg zwalniający w żaden sposób nie może stanowić o odwołaniu zakazu przekraczania prędkości.

Ma to oparcie w orzecznictwie WSA - II SA/Ke 386/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-06-28, a to oznacza, że za progiem zwalniającym nadal obowiązuje takie ograniczenie prędkości, jak wskazano na znaku B-33 umieszczonym wraz ze znakiem A-11a (próg zwalniający).


Info: własna, UG Dobra, baza orzeczeń NSA - http://www.orzeczenia-nsa.pl

 

Reklama