Reklama.

 

Obwieszczenie Wójta - decyzja środowiskowa - rozbudowa DGS

Obwieszczenie Wójta - decyzja środowiskowa - rozbudowa DGS


W  środę, 2020-05-27, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra z dnia 2020-05-25 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy Zakładu Produkcyjnego DGS Poland Sp. z o.o.

Uwaga! Termin dla zapoznania się ze sprawą  oraz składania uwag i wniosków jest dla stron krótki - tylko 7 dni!

 

Dokumenty są do wglądu dla Stron postępowania w Wydziale ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska  UG Dobra - w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51.

Zainteresowanie powinni wcześniej umówić (telefonicznie) termin przyjścia. Tel. kontaktowe: (91) 311-38-40, (91) 311-22-81.

Z przepisów prawa wynika konieczność zawiadomienia stron o decyzjach, a ponieważ w tym przypadku występuje łącznie ponad 10 stron - zawiadomienie jest w formie ogłoszenia w BIP.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia, a więc do 2020-06-10.

 

Reklama