Reklama r2m

 

Informacja - telefon

UG Dobra - od 8 czerwca wracają standardowe godziny obsługi


Od poniedziałku 8 czerwca 2020 r. UG Dobra powraca do obsługi interesantów w godzinach 8:30-16:30 (poniedziałek) oraz 7:00-15:00 (wtorek-piątek).

Obsługa będzie odbywała się z zachowaniem wymogów sanitarnych - 1 osoba na 1 stanowisko obsługi.

Przypominamy, że wykaz najważniejszych numerów telefonów jest dostępny na portalu dziennika Mierzyn - w teleadresonie: https://mierzyn.pl/informator/telefony

 

Od 1 do 5 czerwca UG Dobra pracuje jeszcze dwuzmianowo: 7:00-13:00 i 14:00-20:00, a przerwa w godz. 13:00-14:00 na dezynfekcję i wietrzenie pomieszczeń biurowych.

W tych dniach UG Dobra jest wyłączony z bezpośredniej obsługi interesantów, a sprawy w urzędzie można załatwiać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu:

  • dowody osobiste i sprawy dotyczące ewidencji ludności są załatwiane po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 91 311 23 00,

  • sprawy dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ( w tym zapoznanie z dokumentami) są załatwiane po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 91 424 19 76,

  • sprawy dotyczące lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej są załatwiane po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 91 311 32 36,

  • w przypadku postępowań administracyjnych ( związanych z koniecznością zapoznania z dokumentami ) udostępnienie dokumentów będzie następowało po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Dane kontaktowe w tym zakresie będą podawane w kierowanych pismach.

 

Dokumenty w wersji papierowej można pozostawić w pojemnikach ustawionych w wejściach do urzędu przy ul. Szczecińskiej 16a i Granicznej 24a. Tam też znajdują się najpotrzebniejsze druki.

Dokumenty można również zostawić w pojemnikach przy Wydziale ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51 oraz Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Dobrej przy ul. Granicznej 39b.

Dokumenty można przesyłać przez internet: drogą e-mailową oraz przez platformę e-puap (www.epuap.gov.pl).


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl 

 

Reklama r6s