Reklama r2m

 

Dom Kultury w Mierzynie - czyli oferta zakupu hotelu Julian

Dom Kultury w Mierzynie - czyli oferta zakupu hotelu Julian


To jeszcze jeden budzący emocje i finansowo znaczący ruch odchodzącej Wójt Gminy Dobra.

Poza podpisaniem umowy na budowę obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu, Wójt zaplanowała możliwość zakupu działki z hotelem Julian w Mierzynie.

Ta inwestycja miałaby zostać przeznaczona na uruchomienie w Mierzynie domu kultury. Budziła ona jednak sporo emocji, ale sesja Rady Gminy zakończyła dywagacje na temat zasadności uchwały w tej sprawie.

Nieco więcej szczegółów i o decyzji Radnych Gminy Dobra - w artykule.

 

Na ostatnią sesję Rady Gminy tej kadencji (2024-04-25) zgłoszony został projekt uchwały powierzającej Wójtowi Gminy Dobra podjęcie działań w celu nabycia części działki z budynkiem usługowym przy ul. Weleckiej 1 w Mierzyn.
Chodzi oczywiście o budynek hotelu Julian.

Nabycie części działki miałoby nastąpić po jej podziale geodezyjnym, a gmina miałaby kupić tę część, na której stoi hotel.

Celem tej inwestycji ma być uruchomienie w tej lokalizacji tak brakującego Mierzynowi Domu Kultury. Przypomnijmy - nasza miejscowość to ponad 9 tys. tylko zameldowanych mieszkańców.

W uzasadnieniu uchwały czytamy, że w księdze wieczystej brak jest jakichkolwiek obciążeń finansowych, a sam obiekt miałby zostać sprzedany wraz z miejscami parkingowymi na ok. 50 miejsc. Budynek jest wyremontowany, ma powierzchnię nieco ponad 2 tys. m2 na „na trzech poziomach z podpiwniczeniem, posiada 3 duże sale, profesjonalną i w pełni wyposażoną kuchnię, 24 pokoje, które mogłyby służyć jako sale tematyczne, warsztatowe.”  Budynek ponadto jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zakup tego obiektu budził kontrowersje, ponieważ część radnych została poinformowana o tym zamiarze ok. tydzień przed sesją. W trakcie sesji jeden z radnych podniósł problem, że nikt z radnych opozycyjnych nie otrzymał ani operatu szacunkowego, ani koncepcji adaptacji budynku, ani nie mógł zapoznać się z tym budynkiem, co w jego ocenie można nazwać „wrzutką”.

Wójt Gminy zdecydowanie sprzeciwiła się określaniu tej uchwały „wrzutką” i powiedziała, że ta uchwała dopiero rozpoczyna proces negocjacji zakupu, nie przesądzając jeszcze ani o sfinalizowaniu zakupu, ani o końcowej cenie. W trakcie dyskusji radni przychylali się do tej koncepcji wskazując, że jest to bardzo dobra okazja i warto z niej skorzystać zwłaszcza, że wstępna cena 10 mln jest ceną do negocjacji.

Oferta pojawiła się na rynku wcześniej, ale w stosunku do gminy niedawno i dlatego czas na podjęcie decyzji o przygotowaniu projektu uchwały był krótki.

Ostatecznie w czasie głosowania wszyscy obecni radni jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem uchwały w sprawie nabycia części działki z hotelem Julian.


Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: Grzegorz Krakowiak

 

 

 

Reklama r6s