Komputery w szkole

Komputery dla dzieci - prezent od DGS, wniosek Urzędu Gminy


Nauka zdalna wywołała lawinowy wzrost zapotrzebowania na sprzęt komputerowy dla dzieci. Z "odsieczą" przyszła firma DGS Poland sp. z o.o., która przekazała szkołom pierwszą partię komputerów.

Urząd Gminy Dobra wystąpił z kolei o przyznanie  grantu na zakup komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla uczniów.

 

UG Dobra informuje, że dyrektor PSP w Bezrzeczu pozyskał komputery do pracy zdalnej dla społeczności szkolnej. Dzięki współpracy z firmą DGS Poland szkoła zyskała dodatkowe komputery, a podziękowania firmie w imieniu własnym oraz uczniów i nauczycieli PSP w Bezrzeczu przekazała Wójt Gminy - Teresa Dera.

 

Ponadto Wójt Gminy Dobra przekazała, że w 2020-04-02 Gmina Dobra złożyła wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji o przyznanie grantu w ramach Osi I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działania 1.1 wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - ZDALNA SZKOŁA na kwotę prawie 80 tys. zł na zakup komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla uczniów. 

Do czasu rozstrzygnięcia grantu dyrektorzy szkół umożliwią dla najbardziej potrzebujących uczniów, którzy nie posiadają komputerów, możliwość użyczenia ich ze szkoły na podstawie zawartej umowy. 

Zainteresowani rodzice proszeni są o kontakt z Dyrektorami szkół, do których dzieci uczęszczają. 


Info: UG Dobra, https://dobraszczecinska.pl


Drukuj   E-mail