Reklama r2m

 

GIS: Alkaloidy w partii herbaty ekspresowej EARL GREY

GIS: Alkaloidy w partii herbaty ekspresowej EARL GREY


Główny Inspektor Sanitarny (GIS) poinformował o stwierdzeniu przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych w herbacie czarnej aromatyzowanej EARL GRAY.

Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH spożycie produktu o podanym numerze partii stwarza istotne zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Cyrk Astoria w Mierzynie

Cyrk Astoria w Mierzynie


Do Mierzyna zawitał Cyrk Astoria. Ulokował się przy ul. Topolowej, a do końca weekendu ma w planie jeszcze 5 występów.

Cyrk Astoria nie jest dużym cyrkiem, a w programie nie ma udziału zwierząt. Cyrk reklamuje swoje przedstawienie jako "Nowe familijne widowisko 2024".

ZUL w Mierzynie: nabór do Uniwersytetu Pierwszego Wieku

ZUL w Mierzynie: nabór do Uniwersytetu Pierwszego Wieku


Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie rozpoczyna nabór do nowego projektu pt: UNIWERSYTET PIERWSZEGO WIEKU (UPW).

Jest to kurs skierowany do osób w wieku 15-29 lat, chcący podnieść swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje społeczne.

Projekt zakłada wsparcie młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym np. ze względu na zamieszkanie na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego, poprzez powołanie UPW.

 

Reklama r6s