Reklama r2m

 

ZUL zaprasza na projekt aktywizacji seniorów z woj. zachodniopomorskiego

ZUL zaprasza na projekt aktywizacji seniorów z woj. zachodniopomorskiego


Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach rządowego programu na rzecz Osób Starszych "AKTYWNI+" na lata 2021-2025, Edycja 2023, na realizację projektu:

"Aktywni dla siebie i dla innych. Seniorzy aktywizują siebie i swoje otoczenie poprzez wolontariat, partycypację i edukację".

 

W ramach projektu seniorzy będą mogli wziąć udział w:

  • szkoleniach „SENIOR-LIDER-WOLONTARIUSZ".
  • wizytach studyjnych „Śladami inspirujących inicjatyw społecznych i senioralnych",
  • Senioralnych Warsztatach Ożywienia Społecznego,
  • senioralnych inicjatywach wolontarystycznych,
  • programach edukacyjno-rekreacyjnych

 

Zajęcia będą realizowane w okresie lipiec-grudzień 2023 r.

Serdecznie zapraszamy twórczych, aktywnych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, w wieku 60 lat i więcej, którzy chcą pracować na rzecz swojego środowiska, tworzyć i realizować nowe projekty, aktywizować społeczność lokalną, do udziału w inicjatywie

Zgłoszenia można składać za pomocą formularza elektronicznego: https://forms.gle/3gHKkq6Lsp8gCDsW8  lub osobiście w siedzibie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego – 72-006 Mierzyn, ul. Welecka 13 B, do 10 lipca b.r.

Serdecznie zapraszamy. Udział w projekcie jest bezpłatny

Izabela Dryjańska
Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy


 Info i grafika: UG Dobra

 

Reklama r6s