Reklama r2m

 

Ścieżka rowerowa

Przygotowania do realizacji drogi rowerowej Dobra-Lubieszyn


Powiat Policki rozpoczyna procedurę realizacji ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej Dobra-Lubieszyn.

Na razie jest to tylko zamówienie na wykonanie projektu budowlanego jednego odcinka tego ciągu, ale coś w tym temacie jak widać drgnęło.

 

Projekt budowlany ma objąć odcinek od ul. Krajobrazowej do ul. Karpackiej w Dobrej. Przewidziano dwie koncepcje budowy ciągu pieszo-rowerowego ze względu na zróżnicowanie wysokościowe terenu przewidzianego pod inwestycję.

Ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3m ma być oświetlony lampami LED na słupach o wysokości 5 m, rozstawionych co 25 m, zasilanych tradycyjnie - linią kablową.

Zaplanowano 2 warianty nawierzchni dla ciągu pieszo-rowerowego: jeden z nawierzchnią z betonu asfaltowego, a drugi - z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej. Rodzaj wybranej nawierzchni będzie zależał od wybranej koncepcji budowy i uzgodnień z operatorami sieci biegnących wzdłuż inwestycji.

Zainteresowani wykonaniem projektu mogą składać oferty do 04 marca 2024 r.

Wykonawca będzie miał czas do 28 listopada 2024 r. na wykonanie projektu. Oznacza to, że ewentualne prace nie rozpoczną się wcześniej niż w przyszłym roku.

Orientacyjny przebieg inwestycji przedstawia grafika:

 

A szerzej o planach rowerowych w Gminie Dobra pisaliśmy blisko 3 lata temu - w artykule: https://mierzyn.pl/aktualnosci/news/rowerowe-plany-gminy-dobra-na-mapach-20210615


Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: Grzegorz Krakowiak
Mapa: OpenstreetMap.org

 

Reklama r6s