Reklama r2m

 

Deklaracja dotycząca opłat za odpady w Gminie Dobra - nie zwlekaj!

Deklaracja dotycząca opłat za odpady w Gminie Dobra - nie zwlekaj!


Wciąż zdarzają się przypadki niezłożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami w naszej gminie - w szczególności przez właścicieli nowych nieruchomości.

A Straż Gminna kontroluje nieruchomości, dla których taka deklaracja nie została złożona. Dlatego UG Dobra przypomina o tym obowiązku.

Natomiast na portalu Mierzyn są udostępnione do pobrania: druk deklaracji i wzór jej wypełnienia. Jest także kalkulator on-line obliczania opłat.

 

Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji przypomina o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym przez każdego właściciela nieruchomości.

W związku ze zdarzającymi się przypadkami niedopełnienia obowiązku złożenia deklaracji przez nowych mieszkańców przypominamy, że na terenie Gminy Dobra nowy właściciel nieruchomości zobowiązany jest  złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów. Pozostali właściciele nieruchomości składają nową deklarację do 10 lutego każdego roku kalendarzowego.  Podstawą ustalenia wysokości opłaty na rok 2022 jest ilość zużytej wody z danej nieruchomości w roku 2021 (informacja uzyskana z Wodociągów Zachodniopomorskich).

W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie właściciel nieruchomości podlega karze grzywny (art.10 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie).

Ponadto, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, w drodze decyzji, zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Druki deklaracji w formie papierowej wraz ze wzorem wypełnionej deklaracji znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Gminy Dobra www.dobraszczecinska.pl , zakładka GOSPODARKA ODPADAMI, pod zakładka  „Deklaracja” lub w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji w m. Dobra, ul. Graniczna 39B.

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska

----------------------------------

Druk deklaracji oraz wzór jej wypełnienia - do pobrania także z portalu Mierzyn:

Kalkulator opłat jest dostępny w menu: Informator -> Kalkulator opłat za odpady


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s