Zagrożenia - reagowanie

Jak reagować w sytuacji zagrożeń

Informacje o sposobie postępowania w razie zaistnienia zagrożeń.
Opracowanie na podstawie materiałów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa [https://rcb.gov.pl/alertrcb/zagrozenia-poradniki]
W czasie burzy najbezpieczniej przebywać wewnątrz budynku.

Uwagi ogólne:
 • nie wychodź z domu, jeśli to nie jest konieczne
 • zabezpiecz drzwi i okna oraz przedmioty na parapecie i balkonie
 • odłącz od prądu sprzęt domowy
 • jeśli jedziesz autem - zjedź na parking z dala od drzew
 • jeśli jesteś w górach - jak najszybciej zejdź ze szczytu
 • jeśli pływasz - natychmiast wyjdź z wody i oddal się od brzegu
 • unikaj otwartych przestrzeni
 • nie stój pod jedynym w okolicy drzewem czy masztem
 • unikaj dotykania metalowych przedmiotów
 • jeśli zauważysz niebezpieczne zdarzenie - dzwoń po pomoc


Jeśli jesteś poza domem:
 • jak najszybciej znajdź bezpieczne schronienie,
 • unikaj przebywania pod drzewami,
 • unikaj przebywania na otwartej przestrzeni,
 • jeśli jesteś na otwartej przestrzeni - znajdź, o ile to możliwe, obniżenie terenu i kucnij (nie siadaj i nie kładź się) ze złączonymi i podciągniętymi pod siebie nogami,
 • jeżeli pływasz w wodzie lub jesteś na łodzi - wyjdźna brzeg i oddal się od wody,
 • unikaj dotykania przedmiotów zrobionych z metalu oraz przebywania w ich pobliżu - mogą "przyciągać" pioruny,
 • pozostań w samochodzie (jeżeli jesteś akurat w podróży) - samochód stanowi dobrą ochronę przed uderzeniem pioruna,
 • natychmiast przykucnij jeżeli czujesz ładunki elektryczne w powietrzu, a włosy "stają nam dęba",
 • osoby przebywające w grupie na otwartej przestrzeni powinny się rozproszyć na odległość kilkudziesięciu metrów, aby w przypadku uderzenia pioruna część grupy mogła udzielić pomocy porażonym,
 • jeżeli widzisz zwisające przewody elektryczne, natychmiast powiadom odpowiednie służby. Pod żadnym pozorem do nich nie podchodź.


Jeśli jesteś w domu:
 • unikaj używania sprzętów elektrycznych i elektronicznych zasilanych z sieci (suszarki do włosów, miksery itp.) - w przypadku uderzenia pioruna w naziemną sieć elektroenergetyczną, grozi to porażeniem impulsem rozchodzącym się w przewodach instalacji elektrycznej,
 • odłącz od sieci elektroniczny sprzęt domowy (sprzęt RTV, komputery) - to uchroni go przed uszkodzeniem w przypadku tzw. przepięcia,
 • przygotuj latarkę z bateriami, na wypadek przerw w dostawie prądu,
 • jeżeli widzisz iskrzenie domowej instalacji elektrycznej, popalone przewody lub czujesz swąd - wyłącz elektryczność oraz gaz i natychmiast wezwij odpowiednie służby techniczne.


Porażenie piorunem - co robić:
 • zbadaj stan ogólny poszkodowanego,
 • sprawdź czy oddycha i czy tętno jest wyczuwalne,
 • jeżeli u osoby porażonej piorunem doszło do zatrzymania oddechu, jak najszybciej rozpocznij sztuczne oddychanie, natomiast jeżeli tętno nie jest wyczuwalne niezbędne jest rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej czyli zewnętrznego masażu serca.
Wichura - wiatr o prędkości do 88 km/h może łamać drzewa, zrywać dachówki i uszkadzać budynki.
Silna wichura - wiatr wiejący do 102 km/h może zrywać dachy, wyrywać drzewa z korzeniami czy łamać słupy energetyczne.
Wiatr wiejący z prędkością powyżej 103 km/h może stwarzać zagrożenie życia.


Przed wichurą:
 • usuń z parapetów, balkonu, obejścia wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i stanowić zagrożenie,
 • zamknij okna i drzwi, jeżeli istnieje taka potrzeba dodatkowo je zabezpiecz;
 • przygotuj oświetlenie zastępcze - latarki z zapasem baterii;
 • naładuj telefon komórkowy;
 • zapewnij bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz;
 • znajdź bezpieczne miejsce dla swojego pojazdu - nie parkuj w pobliżu drzew, reklam, szyldów i słupów trakcji energetycznej.


Podczas wichury:
 • nie wychodź na zewnątrz, jeżeli nie jest to niezbędne;
 • jeżeli jesteś poza domem, poszukaj bezpiecznego schronienia;
 • nie zatrzymuj się pod drzewami, wyłącz gaz i elektryczność, aby ograniczyć niebezpieczeństwo powstania pożaru;
 • nie korzystaj z windy, ponieważ w przypadku zaniku zasilania istnieje ryzyko uwięzienia;
 • zachowaj szczególną ostrożność podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary, po drugie - przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.


Po wichurze:
 • poinformuj odpowiednie służby (straż pożarną, policję, pogotowie energetyczne, gazowe, itp.) o zdarzeniach, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi;
 • pomóż osobom rannym i poszkodowanym - udziel im pierwszej pomocy;
 • uważaj na leżące lub zwisające przewody elektryczne, pod żadnym pozorem ich nie dotykaj i nie próbuj ich samodzielnie usuwać;
 • zrób zdjęcia zniszczeń w Twoim domu (budynku i wyposażenia), gdyż mogą stanowić dowód w procedurze odszkodowawczej;
 • wezwij służby techniczne, uprzednio wyłączając gaz i elektryczność w przypadku gdy zobaczysz iskrzenie instalacji elektrycznej, popalone przewody lub też poczujesz swąd spalonej instalacji.
W razie zagrożenia powodziowego śledź na bieżąco prognozy, komunikaty i ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne wydawane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodne.

 • słuchaj komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania w lokalnym radiu lub telewizji;
 • jeśli to możliwe, odeślij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce np. do znajomych czy rodziny;
 • upewnij się, że wszyscy członkowie rodziny, zwłaszcza dzieci, wiedzą co robić w razie powodzi, ustal sposoby kontaktowania się, drogi ewakuacji;
 • naucz członków rodziny odłączania źródeł energii, gazu i wody;
 • przenieś wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku;
 • zadbaj o to, by telefon komórkowy cały czas był w pełni naładowany;
 • przygotuj w bezpiecznym miejscu lekarstwa, dowody tożsamości, kosztowności, pieniądze, dokumenty dotyczące domu i posiadanych gruntów, dokumentację działalności gospodarczej i polisy ubezpieczeniowe;
 • zaopatrz dom w niezbędną ilość żywności o długiej ważności do spożycia, wodę i przygotuj odpowiednią odzież, latarki, koce i środki higieniczne;
 • pojazdy z terenu posesji przestaw w niezagrożone powodzią miejsca;
 • zabezpiecz budynek i przygotuj worki z piaskiem;
 • przygotuj zwierzęta hodowlane do ewakuacji, porozmawiaj z sąsiadami o pomocy przy załadunku;
 • rozważ ewakuację zwierząt zaraz po ogłoszeniu alarmu powodziowego. Taka ewakuacja jest zawsze dużo trudniejsza niż ewakuacja ludzi i zajmuje dużo czasu. Sprzęt pływający w dyspozycji straży pożarnej i wojska bardzo często nie nadaje się do ewakuacji dużych zwierząt;
 • karmę dla zwierząt przenieś w niezagrożone zalaniem miejsce;
 • zabezpiecz substancje niebezpieczne - pestycydy, środki owadobójcze, farby, lakiery, rozpuszczalniki i inne środki chemiczne;
 • zabezpiecz zbiorniki z olejem, paliwem;
 • jeśli masz sprzęt pływający (pontony, łodzie itp.), utrzymuj go w sprawności i używaj go wyłącznie podczas zagrożenia życia;
 • przygotuj się do ewakuacji. Pozostawanie na zalanym terenie to ogromne ryzyko: oprócz zagrożenia utonięciem, należy liczyć się z chorobami zakaźnymi, brakiem prądu, wody i kanalizacji; po odmowie ewakuacji otrzymanie niezbędnej pomocy na czas może nie być możliwe.
Wypoczynek nad wodą - ogólne zasady bezpieczeństwa:

 • nigdy nie wchodź do wody po alkoholu i środkach odurzających
 • nie skacz do wody w nieznanych miejscach
 • pływaj tylko w miejscach do tego wyznaczonych
 • stosuj się do poleceń ratownika
 • nie wbiegaj do wody rozgrzanym
 • nie wypływaj na materacu daleko od brzegu
 • nie pływaj bezpośrednio po posiłku
 • załóż kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym
O upale mówimy wówczas, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30 st. C.


Uwagi ogólne:
 • ogranicz przebywanie w pełnym słońcu
 • pij dużo niegazowanej wody
 • jeśli nie musisz - nie wychodź z domu
 • noś nakrycie głowy
 • stosuj kremy z filtrem UV
 • unikaj wysiłku fizycznego
 • nie zostawiaj dzieci i zwierząt w aucie
 • nie pij alkoholu (odwadnia organizm)
 • w ciągu dnia zamknij i zasłoń okna
 • noś lekką i przewiewną odzież


Ochrona:
 • ogranicz opalanie - zbyt długie przebywanie na słońcu jest szkodliwe dla organizmu; należy przebywać na słońcu nie dłużej niż maksymalnie 2 godz. stosując przy tym kremy ochronne;
 • dzieci i osoby starsze nie powinny wychodzić z domu, a jeżeli jest to niezbędne, to koniecznie z nakryciem głowy;
 • w ciągu dnia zamykaj w domu okna i żaluzje, by ograniczyć napływ gorącego powietrza do pomieszczeń;
 • unikaj forsownego wysiłku fizycznego w najgorętszej porze dnia;
 • pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt w zaparkowanym pojeździe. Temperatura w nagrzanym samochodzie może dochodzić do 50-60 st. C;
 • nosić lekką i przewiewną odzież z tkanin naturalnych, w jasnych kolorach;
 • nawadniać organizm – pić dużo wody, najlepiej niegazowanej;
 • unikać picia kawy oraz napojów zawierających duże ilości cukru;
 • osoby przyjmujące leki, powinny być w kontakcie z lekarzem, aby sprawdzić jaki wpływ mają one na termoregulację i równowagę wodno-elektrolitową;
 • jeśli odczuwamy zawroty głowy, osłabienie, niepokój lub dotkliwe pragnienie i ból głowy, należy skontaktować się z dyspozytorem medycznym, dzwoniąc pod numer alarmowy. Jeśli to możliwe należy przenieść się w chłodne miejsce;
 • unikać skrajnych zmian temperatur – osoby, które pracują w klimatyzowanych pokojach nie powinny od razu wychodzić na zewnątrz, gdzie panuje upał – może to spowodować szok termiczny, zwłaszcza u starszych i bardzo młodych ludzi;
 • będąc nad wodą należy pamiętać, że nie wolno gwałtownie wchodzić do niej bezpośrednio po opalaniu – zanim zaczniemy pływać, należy opłukać ciało wodą, do której wchodzimy i dopiero wtedy powoli się w niej zanurzyć;
 • będąc w podróży, należy częściej robić przerwy i odpoczywać w zacienionych miejscach, by złagodzić negatywny wpływ wysokich temperatur na koncentrację;
 • w upalne dni należy przygotowywać lekkie posiłki, bazujące na owocach i warzywach, które dostarczają organizmowi niezbędnych składników mineralnych i witamin, a unikać tłustych, smażonych i wysokokalorycznych dań, które dodatkowo obciążają i tak zmęczony upałem organizm;
 • unikać spożywania alkoholu, ponieważ sprzyja to odwodnieniu organizmu


Dzieci:
 • ubierać dziecko w lekką, przepuszczającą powietrze, jasną odzież oraz zakładać mu czapeczkę z daszkiem;
 • chronić dziecko przed słońcem, m.in. używając parasolki nad wózkiem nawet wtedy, kiedy ten stoi w ocienionym miejscu;
 • podawać dziecku letnie, lecz nie zimne napoje, w szczególności ziołowe i/lub owocowe herbatki, a także wodę mineralną lub sok;
 • kąpać dziecko w letniej (nie zimnej) wodzie;
 • nie należy nosić dziecka w nosidełku, gdyż w upalne dni może być mu niewygodnie i gorąco;
 • przed wyjściem z dzieckiem na spacer, należy zabrać ze sobą nawilżone chusteczki oraz butelkę z napojem;
 • smarować dziecko kremami z wysokim filtrem;
 • nie należy wychodzić z dzieckiem na zewnątrz w porze, kiedy jest najbardziej gorąco;
 • wysokie temperatury sprzyjają rozwojowi bakterii salmonelli, dlatego też należy unikać pokarmów z surowych jajek, a także często myć dokładnie ręce.


Seniorzy:
 • osoby starsze zwykle przyjmują większe ilości leków. Podczas upałów, gdy organizm się odwadnia, stężenie leków w organizmie może się zwiększyć nawet do zagrażającego życiu. W związku z tym powinny one bardzo uważnie monitorować swoje samopoczucie, a przede wszystkim stosować się do zaleceń związanych z postępowanie podczas upałów.

Uwagi ogólne:
 • zrezygnuj ze spacerów na powietrzu
 • zrezygnuj z uprawiania sportu na zewnątrz
 • ogranicz wietrzenie pomieszczeń
 • wybierz komunikację publiczną zamiast własnego samochodu
 • jeśli cierpisz na choroby krążenia lub układu oddechowego - skontaktuj się z lekarzem
 • nie pal śmieci w piecu
Czad to nazwa zwyczajowa tlenku węgla. Jest gazem bardzo niebezpiecznym ponieważ jest niewyczuwalny zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku). Powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych.
Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, ponieważ łatwiej niż tlen łączy się z hemoglobiną.


Uwagi ogólne:
 • nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych
 • sprawdź szczelność przewodów kominowych
 • wietrz pomieszczenia, w których korzystasz z piecyków, kuchenek czy term gazowych
 • sprawdzaj wentylacje pomieszczeń, zwłaszcza łazienek
 • zainstaluj czujniki alarmowe wykrywające tlenek węgla


Objawy zatrucia tlenkiem węgla zależne są od jego stężenia we wdychanym powietrzu. Do najważniejszych objawów, które mogą mieć różne natężenie, należą:
 • ból głowy;
 • zaburzenia koncentracji;
 • zawroty głowy;
 • osłabienie;
 • wymioty;
 • konwulsje, drgawki;
 • utrata przytomności;
 • śpiączka;
 • zaburzenia tętna;
 • zwolniony oddech.


Okoliczności powstawania czadu i ryzyka zatruciem:
Zagrożenie zatruciami tlenkiem węgla nasila się w okresie jesienno-zimowym, gdy następuje sezon ogrzewania mieszkań i innych pomieszczeń. Przyczyną zatrucia czadem w większości przypadków są:
 • wadliwe lub niesprawne urządzenia grzewcze;
 • niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych;
 • niesprawne przewody kominowe w budynków;
 • niedrożna wentylacja pomieszczeń;
 • pożary.


Ochrona przed zatruciem:
 • przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzać szczelności przewodów kominowych i systematycznie je czyścić;
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do kratki;
 • nie zaklejać i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych;
 • upewnić się, że użytkowane piecyki, kuchenki czy termy gazowe są sprawne; używać ich zgodnie z instrukcją producenta;
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania systemów wentylacji pomieszczeń, ponieważ okna wykonane w nowych technologiach zapewniają dużą szczelność;
 • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien;
 • zainstalować czujniki alarmowe wykrywające tlenek węgla w pomieszczeniach, w których odbywa się proces spalania;
 • w wypadku zaobserwowania objawów takich jak duszności, ból i zawroty głowy, nudności, a istnieją przesłanki, że mogą być one wynikiem zatrucia czadem, natychmiast przewietrzyć pomieszczenie i zasięgnąć porady lekarskiej.
  Burza
W czasie burzy najbezpieczniej przebywać wewnątrz budynku.

Uwagi ogólne:
 • nie wychodź z domu, jeśli to nie jest konieczne
 • zabezpiecz drzwi i okna oraz przedmioty na parapecie i balkonie
 • odłącz od prądu sprzęt domowy
 • jeśli jedziesz autem - zjedź na parking z dala od drzew
 • jeśli jesteś w górach - jak najszybciej zejdź ze szczytu
 • jeśli pływasz - natychmiast wyjdź z wody i oddal się od brzegu
 • unikaj otwartych przestrzeni
 • nie stój pod jedynym w okolicy drzewem czy masztem
 • unikaj dotykania metalowych przedmiotów
 • jeśli zauważysz niebezpieczne zdarzenie - dzwoń po pomoc


Jeśli jesteś poza domem:
 • jak najszybciej znajdź bezpieczne schronienie,
 • unikaj przebywania pod drzewami,
 • unikaj przebywania na otwartej przestrzeni,
 • jeśli jesteś na otwartej przestrzeni - znajdź, o ile to możliwe, obniżenie terenu i kucnij (nie siadaj i nie kładź się) ze złączonymi i podciągniętymi pod siebie nogami,
 • jeżeli pływasz w wodzie lub jesteś na łodzi - wyjdźna brzeg i oddal się od wody,
 • unikaj dotykania przedmiotów zrobionych z metalu oraz przebywania w ich pobliżu - mogą "przyciągać" pioruny,
 • pozostań w samochodzie (jeżeli jesteś akurat w podróży) - samochód stanowi dobrą ochronę przed uderzeniem pioruna,
 • natychmiast przykucnij jeżeli czujesz ładunki elektryczne w powietrzu, a włosy "stają nam dęba",
 • osoby przebywające w grupie na otwartej przestrzeni powinny się rozproszyć na odległość kilkudziesięciu metrów, aby w przypadku uderzenia pioruna część grupy mogła udzielić pomocy porażonym,
 • jeżeli widzisz zwisające przewody elektryczne, natychmiast powiadom odpowiednie służby. Pod żadnym pozorem do nich nie podchodź.


Jeśli jesteś w domu:
 • unikaj używania sprzętów elektrycznych i elektronicznych zasilanych z sieci (suszarki do włosów, miksery itp.) - w przypadku uderzenia pioruna w naziemną sieć elektroenergetyczną, grozi to porażeniem impulsem rozchodzącym się w przewodach instalacji elektrycznej,
 • odłącz od sieci elektroniczny sprzęt domowy (sprzęt RTV, komputery) - to uchroni go przed uszkodzeniem w przypadku tzw. przepięcia,
 • przygotuj latarkę z bateriami, na wypadek przerw w dostawie prądu,
 • jeżeli widzisz iskrzenie domowej instalacji elektrycznej, popalone przewody lub czujesz swąd - wyłącz elektryczność oraz gaz i natychmiast wezwij odpowiednie służby techniczne.


Porażenie piorunem - co robić:
 • zbadaj stan ogólny poszkodowanego,
 • sprawdź czy oddycha i czy tętno jest wyczuwalne,
 • jeżeli u osoby porażonej piorunem doszło do zatrzymania oddechu, jak najszybciej rozpocznij sztuczne oddychanie, natomiast jeżeli tętno nie jest wyczuwalne niezbędne jest rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej czyli zewnętrznego masażu serca.
Informacje na podstawie poradników Rządowego Centrum Bezpieczeństwa - https://rcb.gov.pl/alertrcb/zagrozenia-poradniki

Reklama r5