Piórem samorządowca

Reklama r2m

 

Udział w konsultacjach społecznych mimo negatywnej oceny postawionych pytań

Udział w konsultacjach społecznych mimo negatywnej oceny postawionych pytań


Dlaczego warto wziąć udział w konsultacjach
społecznych pomimo tego, że zdaniem części mieszkańców Gminy Dobra postawione w konsultacjach pytania są nieuczciwe i tendencyjne?

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobra,

do 26 czerwca 2023 roku trwają konsultacje społeczne „w zakresie w zakresie ustalenia częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowiących budynki mieszkalne jednorodzinne”.

Radni niezależni apelują o wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Radni niezależni apelują o wyodrębnienie funduszu sołeckiego

 

Radni niezależni Rady Gminy Dobra apelują o wyodrębnienie funduszu sołeckiego w swojej gminie.

 

Co roku do 31 marca rady gmin decydują czy wyodrębnią w budżecie samorządu środki na fundusz sołecki. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich, a za jego wykonanie, podobnie jak całego budżetu gminy, odpowiada wójt.

Ponad 70% gmin z sołectwami w Polsce tworzy fundusze sołeckie, ale Gmina Dobra znajduje się wśród niespełna 30% gmin z sołectwami, które od lat odmawiają utworzenia funduszu sołeckiego.

Dlatego też radni niezależni z Rady Gminy Dobra (kluby: Razem dla Gminy Dobra, Inicjatywa dla Gminy Dobra i Lokalni) apelują do mieszkańców Gminy Dobra, aby przekonywali swoich radnych do stworzenia w Gminie Dobra funduszu sołeckiego.

Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Szanowni Państwo,

w dniu 8 października 2020 roku Komisja Rewizyjna Gminy Dobra wybrała Zastępcę Przewodniczącego tej komisji i tym samym zakończył się trwający od początku obecnej kadencji (blisko 2 lata) czas działania tej komisji w składzie niezgodnym z prawem.

Temat był wiele razy sygnalizowany przez radnych opozycyjnych na posiedzeniach komisji, sesjach Rady Gminy oraz w pismach kierowanych do wójt Gminy Dobra, ale skutecznie ignorowany przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Katarzynę Marks i Przewodniczącego Rady Gminy Bartłomieja Milucha.


Publikacje radnych i działaczy samorządowych nie stanowią materiału redakcyjnego - Redakcja dziennika Mierzyn nie odpowiada za ich treści.