O Gminie Dobra

Ogólnie o Gminie Dobra

Gmina Dobra (Szczecińska) jest gminą wiejską w powiecie polickim, położoną między Szczecinem a zachodnią granicą Polski. Zajmuje obszar ok. 110 km2 .

W skład Gminy Dobra wchodzi 17 miejscowości, które tworzą 12 sołectw:
Bezrzecze Mierzyn
Buk Rzędziny
Dobra Skarbimierzyce + Redlica
Dołuje + Kościno Stolec
Grzepnica + Płochocin, Sławoszewo Wąwelnica + Lubieszyn
Łęgi Wołczkowo
Położenie granic Gminy Dobra i poszczególnych jej obrębów ewidencyjnych można zobaczyć na mapie w menu Gmina -> "Mapa Gminy Dobra".
Położenie granic Gminy Dobra i poszczególnych jej obrębów ewidencyjnych można zobaczyć na mapie w menu Gmina -> "Mapa Gminy Dobra".
Urząd Gminy Dobra
kadencja 2024-2029

Wójt Gminy Dobra: Magdalena Zagrodzka

Zastępca Wójta Gminy: Paweł Malinowski

Sekretarz Gminy: Anna Rybakiewicz

Skarbnik Gminy: Jolanta Jankowska


Rada Gminy Dobra
kadencja 2024-2029


Przewodnicząca Rady: Joanna Napiwodzka

Wiceprzewodniczący: Bartłomiej Miluch

Wiceprzewodnicząca: Katarzyna Ciurzyńska

Wiceprzewodniczący: Bogusław Kozioł

Radni Gminy Dobra:
Łukasz Bojanowski, Monika Duziak-Kowalska, Ewa Głowacka, Mariusz Jędrak, Joanna Kantorska, Adam Karczmarczuk, Waldemar Kitlas, Iwona Kłosowska, Bogusław Kozioł, Mariusz Lindner, Mateusz Maciejewski, Anna Otorowska, Monika Rasińska, Piotr Ryczek, Marcin Sobierajski, Joanna Stankiewicz, Justyna Suska-Sas, Grzegorz Śliwiński.

Dokumenty organizacyjne do pobrania:

  • Statut Gminy Dobra
  • Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Dobra
  • Regulaminu utrzymania czystości i porządku
  • Szczegóły świadczenia usług odbioru odpadów
  • Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

dostępne są w katalogu: do pobrania

Informacja o liczbie osób zameldowanych w Gminie Dobra:

miejscowość 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31
Bezrzecze 4 840 4 964 5 072 5 228 5 285 5 338
Buk 306 310 322 336 341 336
Dobra 3 382 3 523 3 683 3 824 3 996 4 175
Dołuje 1 209 1 275 1 313 1 333 1 414 1 481
Grzepnica 289 301 302 312 411 535
Kościno 301 322 352 399 460 512
Lubieszyn 96 87 88 85 84 82
Łęgi 292 302 312 314 315 328
Mierzyn 7 742 8 009 8 241 8 494 8 769 8 997
Płochocin 8 8 8 8 10 10
Redlica 157 158 167 168 187 195
Rzędziny 227 225 221 216 211 203
Skarbimierzyce 469 485 496 514 549 575
Sławoszewo 114 124 136 140 143 142
Stolec 236 232 232 228 226 220
Wąwelnica 178 184 184 194 201 205
Wołczkowo 1 780 1 877 1 966 2 059 2 163 2 309
razem 21 626 22 386 23 095 23 852 24 765 25 643
Informacja o liczbie osób zamieszkujących w Gminie Dobra

Informacja o zamieszkujących oparta jest na liczbie deklaracji odbioru odpadów z nieruchomości.
Ze względu na coraz mniej miarodajne dane o osobach zamieszkujących nie aktualizujemy już informacji o liczbie zamieszkujących w naszej gminie.


Źródło: UG Dobra

Podstawowe informacje statystyczne o miejscowościach Gminy Dobra:

Bezrzecze
ulic: 55 / pow. obrębu: 425 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0001

Buk
ulic: 4 / pow. obrębu: 719 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0002

Dobra + Płochocin
ulic: 92 (Dobra), Płochocin - brak / pow. obrębu: 2 086 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0003

Dołuje
ulic: 42 / pow. obrębu: 726 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0004

Grzepnica
ulic: 8 / pow. obrębu: 1 033 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0005

Kościno
ulic: 13 / pow. obrębu: 462 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0006

Łęgi
ulic: 6 / pow. obrębu: 766 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0007

Mierzyn - ulic łącznie: 138
Mierzyn1 -
pow. obrębu: 221 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0008
Mierzyn2 - pow. obrębu: 248 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0009
Mierzyn3 - pow. obrębu: 245 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0010

Redlica
ulic: 7 / pow. obrębu: 340 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0011

Rzędziny
ulic: brak / pow. obrębu: 906 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0012

Skarbimierzyce
ulic: 4 / pow. obrębu: 395 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0013

Sławoszewo
ulic: 10 / pow. obrębu: 169 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0014

Stolec
pow. obrębu: 1 263 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0015

Wąwelnica + Lubieszyn
ulic: 7 (Wąwelnica), Lubieszyn - brak / pow. obrębu: 376 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0016

Wołczkowo
ulic: 51 / pow. obrębu: 648 ha / kod jedn. teryt.: 321101_2.0017

"ulic" - liczba nazw ulic w danej miejscowości wg rejestru TERYT na 2020-12-04
Władze Gminy Dobra
Urząd Gminy Dobra
kadencja 2024-2029

Wójt Gminy Dobra: Magdalena Zagrodzka

Zastępca Wójta Gminy: Paweł Malinowski

Sekretarz Gminy: Anna Rybakiewicz

Skarbnik Gminy: Jolanta Jankowska


Rada Gminy Dobra
kadencja 2024-2029


Przewodnicząca Rady: Joanna Napiwodzka

Wiceprzewodniczący: Bartłomiej Miluch

Wiceprzewodnicząca: Katarzyna Ciurzyńska

Wiceprzewodniczący: Bogusław Kozioł

Radni Gminy Dobra:
Łukasz Bojanowski, Monika Duziak-Kowalska, Ewa Głowacka, Mariusz Jędrak, Joanna Kantorska, Adam Karczmarczuk, Waldemar Kitlas, Iwona Kłosowska, Bogusław Kozioł, Mariusz Lindner, Mateusz Maciejewski, Anna Otorowska, Monika Rasińska, Piotr Ryczek, Marcin Sobierajski, Joanna Stankiewicz, Justyna Suska-Sas, Grzegorz Śliwiński.