Mierzyn p.n.e. - odkrycia 2018/19

Mierzyn.PL
Czarka z tzw. ornamentem nutowym - grubość ścianki wynosi około 3-4 mm.
W grudniu 2018 i styczniu 2019 kontynuowano prace na terenie wioski wczesnoneolitycznej sprzed 7000 w Mierzynie, przy ulicy Wędrownej (około 5100-4900 przed Chr.).
W wykopie o powierzchni około 2 arów odkryto relikty infrastruktury kolejnego rzędu długich domów, na które składają się duże jamy o głębokości 100 cm i powierzchni około 30 m2, oraz niewielkie jamy o średnicy 2-4 m2 i głębokości 10- 70 cm.
Niestety po dołkach posłupowych zachowały się jedynie smugi spągów.

Pozyskano ponad 700 zabytków ceramicznych, krzemiennych i skalnych, ale też szczątków roślinnych (m.in. kora drzewna) i kostnych (kości krowy i kozy).
Wstępnie można powiedzieć, że udało się rysunkowo zrekonstruować wiele naczyń stołowych i kuchennych.

Dwa przedmioty skalne (motyka i fr. ostrza innego narzędzia) uznaje się za importy z terenu Śląska.
Ceramika jest bogato ornamentowana

Jedna z jam była użytkowana około 400 lat później (4600 przed Chr.) przez społeczności kultury roesseńskiej.
foto_history_pne_07.jpg
Zestawienie sugerowanych dużych domów, jam pomiędzy domostwami ... ciemna roślinność wyznacza zasięg chat, jasne trawy występują nad rozoranymi niegdyś wielkimi jamami i warstwami pomiędzy tymi długimi chatami
foto_history_pne_08.jpg
Czarka z typowym ornamentem dla kultury ceramiki wstęgowej rytej - tzw. motyw nutowy


Image
Wybór znalezisk już popularyzowanych przez mediaw pażdzierniku 2018 r.: fr. naczyń kultury roesseńskiej (ludność przybyła z dorzecza Renu i Łaby około 4600 przed Chr.) i kultury ceramiki wstegowej klutej (ludność najpewniej z "okolicy", ale ornament najczęściej spotykany w Czechach... w całości zbiorów z osad nie przekracza ca. 2%).
Image
W dolnym prawym rogu zdjęcie z drona z widokiem terenu badań (pomiędzy dużymi jamami stała prostokątna chata o długości około 20-30 m i szerokości 8 m. Pozostałe fotografie i rycina ukazują górną jamę
Image
Bardzo rzadkie znalezisko: misa z rozbudowaną ornamentyka, znajdująca odpowiedniki jedynie w kulturze mlodszej o kilkaset lat: po lewej stronie czarka z ornamentem "nutowym"; poniżej profil jamy piecowej. Po prawej stronie u góry misa z jamy znaleziona razem z czarką; a po prawej u dołu najbliższa analogia
Image
W efekcie ponad 22 lat udało się odkryć i udokumentować znaczenie południowej części powiatu polickiego we wprowadzaniu gospodarki wytwóczej w regionie. Jeszcze w 2010 r. publikacje ukazywały na tym terenie tylko trzy stanowiska... Najwęcej odkryć dokonano w latach 2011-2012.Tekst i f
oto/ilustracje: Marcin Dziewanowski