Redakcja dziennika Mierzyn

M i e r z y n

portal informacyjny | niezależny dziennik lokalny


Redakcja:
ul. Akacjowa 5
72-006 MierzynRedaktor naczelny: Grzegorz Krakowiak
              Wydawca:
mukana.IT Grzegorz Krakowiak
ul. Akacjowa 5
72-006 Mierzyn

NIP: 8581413020
REGON: 811218978 


Nr w Rejestrze dzienników i czasopism: 1107