About Mierzyn

Ogólnie o Mierzynie

Mierzyn to wieś leżąca w woj. zachodniopomorskim w gminie Dobra (Szczecińska), przylegająca do zachodniej części Szczecina, położona wzdłuż drogi krajowej DK10.

Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą z XI i XII w., natomiast pierwsze wzmianki źródłowe pochodzą z 1261 r. [1]
Niemniej odkryte na terenie Mierzyna zabytki prehistoryczne wskazują na osadnictwo sięgające kilku tysięcy lat wstecz - z okresu kultury ceramiki wstęgowej rytej - 5600-4900 lat p.n.e. [2]
Nieco szerzej o historii Mierzyna - w oddzielnych artykułach.

 

Obecnie Mierzyn to miejscowość zajmująca powierzchnię 7,14 km2 (714 ha), podzielona na 3 obręby ewidencyjne [3]:

 • Mierzyn 1 (kod jednostki: 321101_2.0008) - o powierzchni 2,21 km2
 • Mierzyn 2 (kod jednostki: 321101_2.0009) - o powierzchni 2,48 km2
 • Mierzyn 3 (kod jednostki: 321101_2.0010) - o powierzchni 2,45 km2

Położenie granic Mierzyna i poszczególnych jego obrębów można zobaczyć na mapie w menu Mierzyn -> "Mapa Mierzyna".


Wielkość zaludnienia Mierzyna w kolejnych latach przedstawia poniższa tabela:

stan na: zameldowanych mieszkańców dzieci
źródło
 łącznie 
 kobiet 
mężczyzn PSP Mierzyn Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 2
2017-12-31 7 533     8 711 784     [4]
2018-12-31 7 742 4 008 3 734 9 154 854     [4]
2019-12-31 8 009 4 155 3 854 9 472 857     [4]
2020-12-31 8 241 4 281 3 960 9 988 871 223 90 [4]
2021-12-31 8 494 4 433 4 061 12 180 (*) 920 225 91 [4]
2022-12-31 8 769 4 589 4 180 10 168 (*) 923 226 91 [4]
2023-12-31 8 997 4 714 4 283 10 555 (*) 910 225 91 [4]Mierzyn liczy 139 ulic wg stanu na 2022-01-12 [5], o zróżnicowanym statusie własności [4]:

 • 58 ulic - w całości gminne
 • 61 ulic - w całości prywatne
 • 1 ulica - w całości krajowa
 • 15 ulic - w części gminne, w części prywatne
 • 1 ulica - w części gminna, w części powiatowa
 • 1 ulica - w części gminna, w części krajowa
 • 1 ulica - w części gminna, między blokami prywatna
 • 1 ulica - w części Skarbu Państwa, w części prywatna

 

Jako uzupełnienie - kilka krótkich informacji:

W klasyfikacji statystycznej dla rejestru terytorialnego Mierzyn ma symbol: 0774233.
Kod pocztowy: 72-006
Tablice rejestracyjne: ZPL
Strefa numeracyjna telefonii stacjonarnej: (+48) 91

 


[1] Marek Łuczak, "Mierzyn przez wieki", Szczecin 2013, s. 18
[2] Marek Łuczak, "Mierzyn przez wieki", Szczecin 2013, s. 16
[3] Główny Urząd Geodezji i Kartografii - http://www.gugik.gov.pl
[4] Urząd Gminy Dobra
[5] Dz.Urz.Woj.Zachodniopom. - poz. 6067 z 2021-12-29
(*) informacja o liczbie mieszkańców obarczona błędem (zaniżona) - ze względu na dobrowolność podawania danych przez mieszkańców lub zarządy nieruchomości wielolokalowych

Ogólnie o Mierzynie

Mierzyn to wieś leżąca w woj. zachodniopomorskim w gminie Dobra (Szczecińska), przylegająca do zachodniej części Szczecina, położona wzdłuż drogi krajowej DK10.

Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą z XI i XII w., natomiast pierwsze wzmianki źródłowe pochodzą z 1261 r. [1]
Niemniej odkryte na terenie Mierzyna zabytki prehistoryczne wskazują na osadnictwo sięgające kilku tysięcy lat wstecz - z okresu kultury ceramiki wstęgowej rytej - 5600-4900 lat p.n.e. [2]
Nieco szerzej o historii Mierzyna - w oddzielnych artykułach.

 

Obecnie Mierzyn to miejscowość zajmująca powierzchnię 7,14 km2 (714 ha), podzielona na 3 obręby ewidencyjne [3]:

 • Mierzyn 1 (kod jednostki: 321101_2.0008) - o powierzchni 2,21 km2
 • Mierzyn 2 (kod jednostki: 321101_2.0009) - o powierzchni 2,48 km2
 • Mierzyn 3 (kod jednostki: 321101_2.0010) - o powierzchni 2,45 km2

Położenie granic Mierzyna i poszczególnych jego obrębów można zobaczyć na mapie w menu Mierzyn -> "Mapa Mierzyna".


Wielkość zaludnienia Mierzyna w kolejnych latach przedstawia poniższa tabela:

stan na: zameldowanych mieszkańców źródło
 łącznie 
 kobiet 
mężczyzn
2017-12-31 7 533     8 711 [4]
2018-12-31 7 742 4 008 3 734 9 154 [4]
2019-12-31 8 009 4 155 3 854 9 472 [4]
2020-12-31 8 241 4 281 3 960 9 988 [4]
2021-12-31 8 494 4 433 4 061 12 180 (*)
[4]
2022-12-31 8 769 4 589 4 180 10 168 (*) [4]
2023-12-31 8 997 4 714 4 283 10 555 (*) [4]

 

stan na: dzieci
źródło
PSP Mierzyn Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 2
2017-12-31 784     [4]
2018-12-31 854     [4]
2019-12-31 857     [4]
2020-12-31 871 223 90 [4]
2021-12-31 920 225 91 [4]
2022-12-31 923 226 91 [4]
2023-12-31 910 225 91 [4]Mierzyn liczy 139 ulic wg stanu na 2022-01-12 [5], o zróżnicowanym statusie własności [4]:

 • 58 ulic - w całości gminne
 • 61 ulic - w całości prywatne
 • 1 ulica - w całości krajowa
 • 15 ulic - w części gminne, w części prywatne
 • 1 ulica - w części gminna, w części powiatowa
 • 1 ulica - w części gminna, w części krajowa
 • 1 ulica - w części gminna, między blokami prywatna
 • 1 ulica - w części Skarbu Państwa, w części prywatna

 

Jako uzupełnienie - kilka krótkich informacji:

W klasyfikacji statystycznej dla rejestru terytorialnego Mierzyn ma symbol: 0774233.
Kod pocztowy: 72-006
Tablice rejestracyjne: ZPL
Strefa numeracyjna telefonii stacjonarnej: (+48) 91

 


[1] Marek Łuczak, "Mierzyn przez wieki", Szczecin 2013, s. 18
[2] Marek Łuczak, "Mierzyn przez wieki", Szczecin 2013, s. 16
[3] Główny Urząd Geodezji i Kartografii - http://www.gugik.gov.pl
[4] Urząd Gminy Dobra
[5] Dz.Urz.Woj.Zachodniopom. - poz. 6067 z 2021-12-29
(*) informacja o liczbie mieszkańców obarczona błędem (zaniżona) - ze względu na dobrowolność podawania danych przez mieszkańców lub zarządy nieruchomości wielolokalowych

Reklama r5