Wiadomości

Reklama

 

Budowa chodnika w ul. Zeusa - opracowanie dokumentacji

Budowa chodnika w ul. Zeusa - opracowanie dokumentacji


Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy ul. Zeusa zostało zlecone kilka miesięcy temu i miało zostać wykonane do 2020-01-20 za kwotę nieco ponad 65 tys. zł brutto.

W ramach tego zadania na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubieszyńską do do istniejącego chodnika przy osiedlu pod Lipami (a więc praktycznie cała długość ul. Zeusa) ma być zbudowany chodnik z kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem.

Budowa drogi ul. Morenowa wraz z infrastrukturą

Budowa drogi ul. Morenowa wraz z infrastrukturą


Przygotowywana jest realizacja zadania "Budowa drogi ul. Morenowa w Mierzynie wraz z infrastrukturą", chociaż jej rozpoczęcia nie należy spodziewać się wcześniej niż w połowie 2021 r.

W ramach tego zadania wykonano koncepcję budowy kanalizacji sanitarnej w poszczególnych wariantach, a inwestycja objąć ma także wykonanie kanalizacji deszczowej i budowę nawierzchni docelowej.

Budowa chodnika - ul. Topolowa - przygotowanie zapytania ofertowego

Budowa chodnika - ul. Topolowa - przygotowanie zapytania ofertowego


W listopadzie 2019 r. informowaliśmy, że Starosta Policki na wniosek Wójta Gminy Dobra wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "rozbudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu ul. Topolowej w Mierzynie od strony ul. Łukasińskiego". [Budowa chodnika w ciągu ul. Topolowej]

Jak informuje UG Dobra w dniu 2020-02-03 - w wyznaczonym terminie Projektant przedłożyła kompletną dokumentację projektową dotyczącą tego zadania.

 

Reklama