Wiadomości

Reklama.

 

Książki, których nie można przeoczyć

Książki, których nie można przeoczyć

Pomorskie Towarzystwo Historyczne (PTH) prowadzi badania nad historią Pomorza Zachodniego.
Jedną ze sfer działalności PTH jest wydawanie publikacji o przeszłości naszego regionu.

Wśród tych publikacji obowiązkową lekturą dla każdego mieszkańca Mierzyna powinna być książka "Mierzyn przez wieki", autorstwa Pana Marka Łuczaka, dokumentującego zabytki i historię Pomorza Zachodniego.

Obwieszczenie Wójta - przebudowa sieci energetycznej - Łukasińskiego

Obwieszczenie Wójta - przebudowa sieci energetycznej - Łukasińskiego

Wójt Gminy Dobra opublikowała obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 109/2019/icp:

"Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nn 0,4 kV na terenie działek nr: 19/34, 19/61, 22/41, położonych w rejonie ul. Łukasińskiego w Mierzynie"

 

Strony mogą odwoływać się od decyzji w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia (czyli od 2019-12-06).

Obwieszczenie Wójta - budowa kanalizacji sanitarnej - Akacjowa/Brzozowa

Obwieszczenie Wójta - budowa kanalizacji sanitarnej - Akacjowa/Brzozowa

Wójt Gminy Dobra opublikowała obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 110/2019/icp:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 596, 597, 330 w rejonie ulic Akacjowej i Brzozowej w Mierzynie".


Strony mogą odwoływać się od decyzji w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia (czyli od 2019-12-06).

 

Reklama