Reklama r2m

 

Szkoła - egzamin

Znane są już terminy egzaminów w 2022 r.: ósmoklasisty i maturalnego

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) opublikowała harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 r.

Harmonogram szczegółowo opisuje terminy i czas trwania egzaminów w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych.

W artykule przytaczamy informacje dotyczące szkół dla dzieci i młodzieży, a kalendarz szkolny portalu Mierzyn zawiera już terminy egzaminów ósmoklasistów.

 

Terminy egzaminu ósmoklasisty:

termin główny:

  1. język polski: 2022-05-24 (wtorek) - godz. 9:00, czas trwania: 120 min.
  2. matematyka: 2022-05-25 (środa) - godz. 9:00, czas trwania: 100 min.
  3. język obcy nowożytny: 2022-05-26 (czwartek) - godz. 9:00, czas trwania: 90 min.

termin dodatkowy:

  1. język polski: 2022-06-13 (poniedziałek) - godz. 9:00
  2. matematyka: 2022-06-14 (wtorek) - godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny: 2022-06-15 (środa) - godz. 9:00

Czas trwania egzaminów podano dla arkuszy standardowych.

Termin ogłoszenia wyników: 2022-07-01
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 2022-07-07
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: 2022-07-08

 

Terminy egzaminu maturalnego:

Część ustna egzaminu maturalnego:

od 18 do 20 maja 2022 r.: język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski.

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

 

Część pisemna egzaminu maturalnego:


Info i tabela: Centralna Komisja Egzaminacyjna

 

Reklama r6s