Reklama r2m

 

Flaga Polski

Wybory Prezydenta RP - głosowanie w II turze


Za tydzień, 12 lipca 2020 r., odbędzie się II tura głosowania w wyborach Prezydenta RP. Przytaczamy wyjaśnienia dotyczące głosowania poza miejscem stałego zameldowania, a także wątpliwości, jakie ostatnio pojawiły się zwłaszcza wśród osób powracających z wyjazdów do swoich domów.

Okazuje się, że wiele osób nie było do końca świadomych pewnych szczegółów dotyczących zasad głosowania, a ogłoszonych już 2020-06-03 przez Państwową Komisję Wyborczą.

 

Głosowanie w miejscu swojego zameldowania nie budzi wątpliwości.

Aby zagłosować poza miejscem swojego zameldowania mamy generalnie dwie możliwości:

  • głosowanie po dopisaniu do spisu wyborców poza miejscem stałego zamieszkania.
    Takie dopisanie się powoduje, że wyborca jest dopisany we wskazanym (wybranym) urzędzie gminy i jednocześnie wykreślony we własnym urzędzie gminy. Może głosować tylko w wybranym nowym miejscu. Takie dopisanie nie wymaga pobierania zaświadczenia o prawie do głosowania, a wniosek o dopisanie można złożyć także elektronicznie przez ePUAP.

 

  • głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania - w dowolnej komisji wyborczej.
    Takie zaświadczenie pobiera się we własnym Urzędzie Gminy i powoduje ono, że jesteśmy z automatu skreśleniu z listy wyborców we własnej gminie i możemy głosować w dowolnym miejscu w kraju TYLKO jeśli nie utracimy tego zaświadczenia.
    Wniosek o zaświadczenie składamy osobiście lub mailem, odbieramy osobiście lub przez upoważnioną osobę we własnym urzędzie gminy. Jest to najlepszy sposób w sytuacji, gdy nie wiemy w jakim miejscu będziemy przebywać w dniu głosowania.

 

Jeśli ktoś nie korzystał z tych rozwiązań przed I turą wyborów, a chce skorzystać teraz - sytuacja jest klarowna.

Również klarowna jest sytuacja, gdy ktoś skorzystał przed I turą wyborów z rozwiązania drugiego, czyli pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania - otrzymał wówczas dwa zaświadczenia, oddzielnie po jednym na każdą turę wyborów. Ma więc od razu zaświadczenie na II turę, umożliwiające głosowanie w dowolnym miejscu.

 

Problemy zaczęły się pojawiać teraz wśród osób, które przed I turą dopisały się do spisu wyborców, a więc skorzystały z pierwszego rozwiązania. Dopisanie się do innego spisu wyborców przed I turą obowiązuje również podczas II tury - nie wygasa automatycznie po I turze.

Jeśli ktoś dopisał się przed I turą do innego spisu wyborców, a w czasie II tury chce np. głosować w miejscu swojego stałego zameldowania - musi pobrać z urzędu gminy (właściwego dla tego innego spisu wyborców) zaświadczenie o prawie do głosowania.
Jeśli tego nie zrobi - będzie mógł głosować tylko w tym miejscu, do którego dopisał się przed I turą wyborów.

 

Takie stanowisko przedstawiła Państwowa Komisja Wyborcza w opublikowanej 2020-06-03 "Informacji o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r."


Info: Państwowa Komisja Wyborcza - https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-w-k-_-pp38195

 

Reklama r6s