Reklama r2m

 

Sesja Rady Gminy: budżet i plan pracy na 2022, podsumowanie pracy w 2021, plany inwestycyjne

Sesja Rady Gminy: budżet i plan pracy na 2022, podsumowanie pracy w 2021, plany inwestycyjne


Dzisiaj o godz. 10:00 rozpocznie się XXIX sesja Rady Gminy Dobra, która zapowiada się pracowicie - ponad 20 punktów porządku obrad.

Jednym z ważniejszych punktów jest uchwalenie budżetu gminy na 2022 r. Oprócz tego sprawozdania z prac w bieżącym roku, plany na następny i nadanie nazwy nowej ulicy w Mierzynie.

Ponadto istotne dla mieszkańców wieloletnie plany: rozwoju i modernizacji kanalizacji sanitarnej oraz rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych.

 

Wśród uchwał finansowych są planowane do głosowania projekty uchwał:

 • w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2022.
 • w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2021r.
 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2025.
 • w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
 • w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2022-2025

 

Plan pracy na 2022 r. ma zostać przedstawiony dla:

 • Rady Gminy Dobra
 • stałych komisji Rady Gminy Dobra

 

Przewidziano też sprawozdania z działalności za 2021 r.:

 • Komisji Rewizyjnej
 • Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • Komisji Finansów i Budżetu
 • Komisji Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy
 • Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

 

W Mierzynie pojawi się nowa ulica - o proponowanej nazwie Lubczykowa, położona przy ul. Dereniowej w pobliży Os. pod Lipami.

 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji kanalizacji sanitarnej zakłada na lata 2022-2025 prace przy:

 • oczyszczalni ścieków w Lubieszynie
 • oczyszczalni ścieków w Redlicy (remonty i modernizacje)
 • przepompowniach ścieków w Mierzynie, Stolcu, Dołujach, Łęgach i Dobrej (wymiany wyposażenia i modernizacje)
 • sieci kanalizacji sanitarnej - obejmujące m.in.:
  • budowę nowej głównej pompowni w Mierzynie
  • przekierowanie ścieków z przepompowni w Buku do węzła w Dobrej
  • przerzut ścieków z pompowni w Wołczkowie do zlewni Redlica
  • budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zeusa w Mierzynie
  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej w okolicach ul. Kolorowej w Mierzynie

Koszt inwestycji tego planu - ponad 19,2 mln zł.

 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych zakłada na lata 2022-2025 prace m.in. przy:

 • budowie zbiornika retencyjnego w Skarbimierzycach
 • przebudowie stacji uzdatniania wody w Bezrzeczu
 • szereg prac na sieci wodociągowej w różnych miejscach, obejmujące budowę i wymianę odcinków sieci, wymianę i montaż wodomierzy, wymianę niesprawnych hydrantów p.poż. wymianę rur cementowo-azbestowych na terenie gminy Dobra

Koszt prac w ramach tego planu - ponad 16 mln zł.


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s