Reklama r2m

 

Posprzątaj po swoim psie - przypomina Komendant SG w Dobrej

Posprzątaj po swoim psie - przypomina Komendant SG w Dobrej


Do Straży Gminnej w Dobrej wpływają liczne zgłoszenia związane z nieprzestrzeganiem obowiązku sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy w miejscach publicznych.

Najczęściej jest to bezpośrednio w pobliżu innych nieruchomości, na poboczach, chodnikach itp.  Obowiązek taki określony jest w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra.

 

§ 12 ust. 2 Regulaminu stanowi, że  "Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe w miejscach publicznych oraz na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku".

Niewykonywanie tego obowiązku jest wykroczeniem z art. 10 ust.2 ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach, za co grozi mandat karny do 500 zł lub grzywna w sadzie do 5 000 zł.

Stąd apel do właścicieli psów. Sprzątajmy nieczystości po swoich pupilach, nikt nie chciałby, aby przed jego nieruchomością takie nieczystości pozostawały, a tym bardziej, aby w trakcie spaceru wejść w odchody pozostawione przez psa.

Andrzej Budzyński

Komendant Straży Gminnej w Dobrej


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s