Reklama.

 

Obwieszczenie Wójta - decyzja środowiskowa - rozbudowa DGS

Obwieszczenie Wójta - decyzja środowiskowa - rozbudowa DGS

We wtorek, 2020-03-24, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o przedłużeniu do 2020-04-30 rozpatrywania wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy Zakładu Produkcyjnego DGS Poland Sp. z o.o.

Przyczyną jest pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o późniejszym wydaniu uzgodnienia w tej sprawie ze względu na skomplikowany charakter sprawy.


Z przepisów prawa wynika konieczność zawiadomienia stron o zwłoce w załatwianiu sprawy, a ponieważ w tym przypadku występuje łącznie ponad 20 stron - zawiadomienie jest w formie ogłoszenia w BIP.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia, a więc do 2020-04-07.
Obwieszczenie Wójta - decyzja środowiskowa dotycząca rozbudowy DGS

 

Reklama