Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta - decyzja dla stacji BTS przy ul. Weleckiej

Obwieszczenie Wójta - decyzja dla stacji BTS przy ul. Weleckiej

W środę, 2020-03-11, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji telefonii komórkowej BT 41717 Mierzyn 2, zlokalizowanej w miejscowości Mierzyn, na działce 45/8, obręb 0010, gmina Dobra".

Pisaliśmy o tym 10 lutego 2020 r. w artykule: Komórkowa bitwa - czyli nowy BTS przy ul. Weleckiej

W załączonym obwieszczeniu Wójt informuje, że decyzja została wydana 2020-03-11, a stronom przysługuje odwołanie do SKO w Szczecinie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.


Zachęcamy strony postępowania do zapoznania się z dokumentami w Wydziale ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska w Wołczkowie.

Nie jesteśmy w stanie określić skutków tej decyzji zwłaszcza, że powołuje się na oznaczenie działki "45/8" - które zostało zakwestionowane niedawno w Starostwie Powiatowym w Policach.
Takiego oznaczenia nie ma na mapie działek Gminy Dobra, ale strona postępowania (Polkomtel) w swoim odwołaniu podnosił, że w Księgach Wieczystych taka działka istnieje...

Obwieszczenie Wójta - decyzja środowiskowa dotycząca rozbudowy DGS

 

Reklama r6s