Reklama r2m

 

Woda - podlewanie ogrodu

Apel Wójt Gminy Dobra o oszczędzanie wody - zwłaszcza w ogrodzie


Wójt Gminy Dobra wystosowała do mieszkańców gminy prośbę o oszczędzanie wody i rozważne korzystanie z niej przy poborze z gminnej sieci wodociągowej.

Prośba ta powtarza się kolejny rok i znowu jest zbieżna z Zarządzeniem Wójta z 2009 r., które przypuszczalnie wciąż obowiązuje.

Przypuszczalnie - bo od dwóch dni UG Dobra nie odpowiada na pytanie w tej sprawie...

 

Prośba Wójt Gminy:

"Wójt Gminy Dobra zwraca się z ogromną prośbą do mieszkańców Gminy o rozważne i możliwie oszczędne korzystanie z wody dostarczanej z gminnej sieci wodociągowej. Szanujmy się nawzajem i pamiętajmy, że nie jesteśmy sami. Pobór wody do podlewania trawników i napełniania basenów może spowodować, że w danym momencie innym braknie jej do celów socjalno-bytowych.

Wobec powyższego proszę Mieszkańców o ograniczenie poboru wody do podlewania ogródków i trawników w szczególności w godz. 6:00-10:00 oraz 16:00-23:00. 

 
Wójt Gminy Dobra"

 

Prośba ta kolejny raz jest zbieżna z treścią Zarządzenia nr 69/09 Wójta Gminy Dobra z 28 kwietnia 2009 w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych wodą pochodzącą z wodociągów gminnych.

Pytałem o obowiązywanie tego Zarządzenia 2 lata temu - w czerwcu 2021 roku. Wówczas uzyskałem odpowiedź, że tak - obowiązuje i nie zostało odwołane mimo upływu 12 lat.

Dziwna sytuacja - wciąż mamy obowiązujące Zarządzenie, ale jakby "martwe", bo Wójt zamiast przywołać Zarządzenie - śle corocznie prośby lub apele. Z drugiej strony nikt nie kwapi się do zmiany lub uchylenia tego Zarządzenia i mamy już 14-ty rok akt wykonawczy prawa miejscowego, który nie jest wykorzystywany w adekwatnych do jego treści sytuacjach.

Minął właśnie drugi dzień oczekiwania na odpowiedź z UG Gminy, czy to Zarządzenie wciąż obowiązuje. Wciąż nie znam odpowiedzi...


Info: UG Dobra
Foto: ilustracyjne

 

Reklama r6s