Reklama r2m

 

UG Dobra

Raport o stanie Gminy Dobra za 2022 r.


W Biuletynie Informacji Publicznej UG Dobra opublikowano Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2022. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Wójt Gminy jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Gminy takiego raportu w terminie do 31 maja każdego roku.

Na sesji Rady Gminy 29 czerwca 2023 r. raport ten będzie przedmiotem debaty, a Radni będą głosowali nad absolutorium dla Wójt Gminy oraz w sprawie udzielanie Wójtowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chciałby wówczas zabrać głos powinien zgłosić to pisemnie - z podpisami min. 50 osób popierających.

 

Zgłoszenie do debaty musi zostać przekazane przez zainteresowanego mieszkańca do Przewodniczącego Rady Gminy Dobra do 28 czerwca 2023 r. do godz. 15:00. (Zgłoszenia można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a)

W debacie może zabrać głos maksymalnie 15 mieszkańców, o ile Rada Gminy nie zwiększy tej liczby.

Sam raport jest dokumentem obszernym, liczącym ponad 375 stron i obejmuje spektrum różnych aspektów funkcjonowania gminy - m.in.: demografię, oświatę i wychowanie, pomoc społeczną, ochronę zdrowia, kulturę, sport, ochronę środowiska naturalnego czy zwierząt.

Jest kopalnią wiedzy o naszej gminie i warto zapoznać się z nim lub chociażby z jego fragmentami.

Więcej informacji oraz raport do pobrania dostępne są na stronie UG Dobra: https://bip.dobraszczecinska.pl/artykul/raport-o-stanie-gminy-dobra-za-rok-2022


Info: UG Dobra
Foto: Grzegorz Krakowiak

 

Reklama r6s