Reklama r2m

 

Przedszkola

Przedszkole w Mierzynie - pierwszy dzień pracy po przerwie


13 maja był pierwszym dniem pracy Punktu Przedszkolnego przy PSP Mierzyn, po przerwie spowodowanej rygorami sanitarnymi wynikającymi z epidemii koronawirusa.

O funkcjonowaniu w nowej sytuacji (nadal obowiązują pewne ograniczenia) informowała Dyrektor PSP Mierzyn - Iwona Kacperska-Kufel.

 

Punkt przedszkolny przy PSP w Mierzynie rozpoczął pracę po dłuższej przerwie związanej z COVID-19. Nie funkcjonujemy tak, jak przed epidemią, zadania nasze polegają głównie na organizacji zajęć opiekuńczych. Otwarcie placówki było możliwe, gdyż spełniliśmy zasady BHP oraz wytyczne wskazane przez GIS i MEN.

Praca nauczyciela w przedszkolu w obecnym czasie, polega między innymi na tzw. edukacji sytuacyjnej i integracji metodycznej, nauczyciele adaptują formy przeprowadzania zajęć i ich treści do zaistniałej sytuacji oraz przekazują ten sam materiał inną metodą dzieciom przebywającym w przedszkolu, a inną dzieciom, które przebywają w domu. Nauczyciele nadal prowadzą zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

Z opieki nad dzieckiem w przedszkolu mogli skorzystać przede wszystkim ci rodzice, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania. Pierwszeństwo miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dzieci korzystające z opieki w naszym punkcie przedszkolnym mają zapewniony całodzienny posiłek, niestety jednak w jednorazowych naczyniach. Korzystają ze spacerów na terenie ogrodu przedszkolnego. Urządzenia placu zabaw zostały wyłączone z użytku i zabezpieczone taśmą. Co godzinę wietrzymy sale, prowadzony jest także monitoring dezynfekcji pomieszczeń.
Rodzice zapoznali się i zobowiązali do respektowania obowiązującego od dnia 13.05.20r. regulaminu pracy Punktu przedszkolnego przy PSP w Mierzynie, który jest zamieszczony na stronie internetowej przedszkola oraz w przedsionku budynku.

Dyrektor szkoły

Iwona Kacperska-Kufel


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s