Reklama r2m

 

Mierzyn - ul. Welecka

Przebudowa ważnego skrzyżowania w ciągu DK10 w Mierzynie


Kilka tygodni temu UG Dobra informował o prowadzonych z GDDKiA rozmowach w sprawie przebudowy skrzyżowania "ze światłami" w Mierzynie (Welecka / Topolowa / Długa).

Przebudowa miałaby polegać na budowie lewoskrętów, co powinno znacząco poprawić warunki komunikacyjne w Mierzynie. My zapytaliśmy o dwa szczegóły, które pojawiały się wówczas w publicznych dyskusjach - ewentualne przejęcie terenów/budynków od prywatnych właścicieli i możliwość powstania "przy okazji" ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego.

 

Jaki jest stan obecny - widać na co dzień zwłaszcza oczami kierowców. Lekkie poszerzenie pasa drogi w kierunku Szczecina przed skrzyżowaniem tworzy nieformalny lewoskręt i powoduje, że najczęściej skręcający w lewo w ul. Topolową ustawiają się tak, aby jadący na wprost w kierunku Szczecina mogli ich ominąć.
Niestety - drugi lewoskręt jest problematyczny. Jadący od Szczecina, którzy skręcają w lewo w ul. Długą najczęściej blokują przejazd pojazdom jadącym wprost.

Inwestycja polegająca na budowie lewoskrętów ma zostać zrealizowana w całości przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Gmina Dobra zarezerwowała jednak na lata 2021-2023 środki finansowe (łącznie 1,2 mln zł) w celu udzielenia pomocy GDDKiA w realizacji tego przedsięwzięcia i poinformowała o tym GDDKiA.

Przebudowa skrzyżowania ma odbywać się w sposób jak najmniej inwazyjny w odniesieniu do istniejącej infrastruktury i w ramach istniejącego pasa drogowego, dlatego też nie planuje się wyburzania najbliżej położonych budynków.


Można spodziewać się, że nastąpi częściowe zajęcie pasa pomiędzy istniejącą jezdnią a chodnikiem (po stronie ul. Topolowej) i przebieg ciągów komunikacyjnych będzie wyglądał w przybliżeniu następująco:

 

Jeśli chodzi o infrastrukturę rowerową, to Gmina Dobra w przypadku odpowiedniego miejsca w istniejącym pasie drogowym ma zgłaszać uwagi w sprawie budowy takiej infrastruktury. Ostatecznie jednak jej powstanie będzie decyzją GDDKiA.


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl 
Grafika: własna na podkładzie mapowym Openstreetmap.org

 

 

Reklama r6s