Reklama r2m

 

Kolorowa i Mierzyńska - kanalizacja deszczowa i zbiornik retencyjny

Kolorowa i Mierzyńska - kanalizacja deszczowa i zbiornik retencyjny


W piątek, 13 maja, Urząd Gminy Dobra ogłosił przetarg na budowę odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie wraz ze zbiornikiem retencyjnym.

Czas realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, a oferty można składać do 30 maja 2022 r.

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym o pojemności ok. 2,8 tys. m3 oraz sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kolorowej w Mierzynie.

W zakres inwestycji wchodzi:

  • budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami (przykanalikami) do wpustów deszczowych, odwodnień liniowych oraz poszczególnych działek prywatnych,
  • budowa rurociągu tłocznego Ø225mm wraz z przepompownią wód deszczowych,
  • budowa zbiornika retencyjnego ZB10,
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (przykanalikami) do poszczególnych działek prywatnych
  • budowa rurociągu tłocznego Ø110mm wraz z przepompownią ścieków sanitarnych,
  • budowa wewnętrznej linii zasilającej przepompownię ścieków sanitarnych i wód opadowych,
  • budowa drogi dojazdowej do obsługi zbiornika retencyjnego,
  • odtworzenie i przebudowa istniejącej nawierzchni ulicy Kolorowej,
  • umocnienie terenu wokół przepompowni ścieków.

Oferty oceniane będą według dwóch kryteriów: ceny i okresu gwarancji.  Orientacyjna wartość zamówienia - ok. 5 mln zł.


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s